Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Volontiranje

Volontiranje

Lokalni volonterski centar UTIB

UTIB – organizator volontiranja (2013. – 2015.)

Volontiranje se prepoznaje i promiče kao aktivnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja dovodi do poboljšanja kvalitete života, do aktivnog uključivanja osoba u društvena zbivanja te do razvoja humanijega i ravnopravnijega demokratskog društva.
Volontiranjem se, u smislu Zakona o volonterstvu, smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje, ako Zakonom nije drukčije određeno.

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar vodi bazu volontera (članova, zaposlenika, vanjskih suradnika) koji pripomažu Udruzi administrativnim, intelektualnim ili socijalnim uslugama, fizičkim poslovima ili kroz neki drugi oblik pomoći.

UTIB – Lokalni volonterski centar (2015. – 2016.)

U srijedu, 04.11.2015. godine, u prostorijama Veleučilišta u Bjelovaru održana je tiskovna konferencija povodom početka provedbe projekta Ministarstva socijalne politike i mladih i Udruge tjelesnih invalida Bjelovar pod nazivom „Lokalni volonterski centar UTIB“.
Partneri na projektu su Centar za socijalnu skrb Bjelovar, Grad Bjelovar, II. osnovna škola Bjelovar i IV. osnovna škola Bjelovar.
Više: http://utib.hr/invalidi-dogadjaji/lokalni_volonterski_centar_utib/

O projektu: http://utib.hr/invalidi-projekti/34_lokalni_volonterski_centar_utib/

Zakon o volonterstvu: http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx

Etički kodeks volontera: Kodeks

Ukoliko želite volontirati, za više informacija javite se u Udrugu.

Upitnik za volontere možete preuzeti ovdje.

Linkovi:
http://www.vcz.hr/

www.hmvc.net

Aktivnosti:

Tiskovna konferencija: http://utib.hr/invalidi-dogadjaji/lokalni_volonterski_centar_utib/

Edukacija za menadžment volontera u Volonterskom centru Zagreb: http://utib.hr/invalidi-dogadjaji/volontiranje_prilika_za_nove_kompetencije/

Edukacija volontera u Volonterskom centru Zagreb:  http://utib.hr/invalidi-dogadjaji/edukacija_volontera/

Konferencija „Važnost koordinatora volontera i standarda kvalitete za volonterske programe u razvoju zajednice“ u organizaciji Volonterskog centra Zagreb: http://utib.hr/invalidi-dogadjaji/vanost_koordinatora_volontera_i_standarda_kvalitete_za_volonterske_programe/

Sastanak predstavnika volonterskog centra zagreb (vcz-a) s predstavnicima organizatora volontiranja: http://utib.hr/invalidi-dogadjaji/sastanak_predstavnika_volonterskog_centra_s_predstavnicima_organizatora/

Obrazovni ciklus izobrazbe volontera i zainteresiranih građana:

Stranica 1 od 1 //