Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Volonteri

Volontiranje

Lokalni volonterski centar UTIB

Dana 17. 6. 2019. godine (ponedjeljak) sa početkom u 13:00 h, u prostorijama Matice umirovljenika Čazma, Ulica kralja Tomislava 10A, održano je predstavljanje projektnih aktivnosti „Lokalnog volonterskog centra UTIB“ i predavanje o volontiranju u sklopu obrazovnog ciklusa izobrazbe potencijalnih volontera i zainteresiranih građana kod partnera – Grada Čazme. Projekt „Lokalni volonterski centar UTIB“ financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

image

Tema:
− O volontiranju; ciljevi projekta, aktivnosti i očekivani rezultati

Opći cilj projekta je doprinijeti promociji i razvoju volonterstva na području Grada Bjelovara i Grada Čazme, a samim time Bjelovarsko-bilogorske županije te na području Republike Hrvatske.

Posebni ciljevi:
− povećati broj građana (posebice mladih) uključenih u volonterske aktivnosti na području lokalne zajednice
− povećati broj organizatora volontiranja na lokalnom području
− unaprijediti partnerske odnose između organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i područne samouprave, te drugih institucija na lokalnoj i nacionalnoj razini u provedbi volonterskih projekata
− poticati razvoj novih oblika volontiranja
− poboljšati praksu vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju (osobito mladih)
− promovirati volontiranje u svim segmentima društva.

image

Ispred Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, predstavljanje projektnih ciljeva i aktivosti te očekivanih rezultata održala je voditeljica projekta Ivana Toncer, bacc. oec., stručna suradnica na projektnim aktivnostima, dok je predavanje o volontiranju održao predsjednik Udruge Tomislav Novosel, prof. Predavanju su također prisusvovale voditeljica Ureda Monika Polančec, oec. i stručna suradnica za socijalne usluge Nada Bilek, med. sestra te ispred Grada Čazme pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor gospođa Elvira Babić Marković.

Partneri na projektu:

- Grad Bjelovar
- Grad Čazma
- Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar
- Centar za socijalnu skrb Bjelovar

Sudionici:
1. Predstavnici partnera: Grad Čazma – zaposlenici u javnom sektoru
2. Predstavnici medija

Dana 13. 6. 2019. godine (četvrtak) sa početkom u 13:00 h, u prostorijama Male vijećnice Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, održano je predstavljanje projektnih aktivnosti „Lokalnog volonterskog centra UTIB“ i predavanje o volontiranju u sklopu obrazovnog ciklusa izobrazbe potencijalnih volontera i zainteresiranih građana kod partnera – Grada Bjelovara. Projekt „Lokalni volonterski centar UTIB“ financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

image

Tema:
− O volontiranju; ciljevi projekta, aktivnosti i očekivani rezultati

Opći cilj projekta je doprinijeti promociji i razvoju volonterstva na području Grada Bjelovara i Grada Čazme, a samim time Bjelovarsko-bilogorske županije te na području Republike Hrvatske.

Posebni ciljevi:

− povećati broj građana (posebice mladih) uključenih u volonterske aktivnosti na području lokalne zajednice
− povećati broj organizatora volontiranja na lokalnom području
− unaprijediti partnerske odnose između organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i područne samouprave, te drugih institucija na lokalnoj i nacionalnoj razini u provedbi volonterskih projekata
− poticati razvoj novih oblika volontiranja
− poboljšati praksu vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju (osobito mladih)
− promovirati volontiranje u svim segmentima društva.

image

Ispred Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, predstavljanje projektnih ciljeva i aktivosti te očekivanih rezultata održala je voditeljica projekta Ivana Toncer, bacc. oec., stručna suradnica na projektnim aktivnostima dok je predavanje o volontiranju održao predsjednik Udruge Tomislav Novosel, prof. Predavanju su također prisusvovale voditeljica Ureda Monika Polančec, oec. i stručna suradnica za socijalne usluge Nada Bilek, med. sestra te ispred Grada Bjelovara gospodin Ivica Vrhovnik.

Partneri na projektu:
- Grad Bjelovar
- Grad Čazma
- Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar
- Centar za socijalnu skrb Bjelovar

Sudionici:
1. Predstavnici partnera: Grad Bjelovar – zaposlenici u javnom sektoru
2. Predstavnici medija
3. Volonteri
4. Članovi upravnih tijela i zaposlenici Udruge.

PREDAVANJE O VOLONTIRANJU U SKLOPU PROJEKTA
„LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR UTIB“

Dana 14.03.2019. godine (četvrtak) s početkom u 08:30 h, u prostorijama Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar, Poljana dr. Franje Tuđmana 9, održano je predstavljanje projektnih aktivnosti i predavanje o volontiranju za učenike i profesore u sklopu provedbe projekta „Lokalni volonterski centar UTIB“ financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Predavanje je održano povodom obilježavanja 16. Dana škole.

image
image

Tema:
1. O volontiranju; ciljevi projekta, aktivnosti i očekivani rezultati

Opći cilj projekta je doprinijeti promociji i razvoju volonterstva na području Grada Bjelovara i Grada Čazme, a samim time Bjelovarsko-bilogorske županije te na području Republike Hrvatske.

Posebni ciljevi:

− povećati broj građana (posebice mladih) uključenih u volonterske aktivnosti na području lokalne zajednice
− povećati broj organizatora volontiranja na lokalnom području
− unaprijediti partnerske odnose između organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i područne samouprave, te drugih institucija na lokalnoj i nacionalnoj razini u provedbi volonterskih projekata
− poticati razvoj novih oblika volontiranja
− poboljšati praksu vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju (osobito mladih)
− promovirati volontiranje u svim segmentima društva.

Ispred Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, predstavljanje projektnih ciljeva i aktivosti te očekivanih rezultata održala je voditeljica projekta Ivana Toncer, bacc. oec., stručna suradnica na projektnim aktivnostima dok je predavanje o volontiranju održao predsjednik Udruge Tomislav Novosel, prof. s članicom Udruge Adrianom Krog, učenicom I. razreda KTŠ Bjelovar, koja je uputila sudionike u potrebe korisnika volontiranja. Predavanju su također prisusvovale voditeljica Ureda Monika Polančec, oec. i stručna suradnica za socijalne usluge Nada Bilek, med. sestra te ispred KTŠ Bjelovar profesorica hrvatskog jezika Josipa Vitković, prof.

image

TISKOVNA KONFERENCIJA POVODOM PROVEDBE PROJEKTA
„LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR UTIB“

Dana 30. 1. 2019. godine (srijeda) sa početkom u 11:00 h, u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1, održana je tiskovna konferencija povodom provedbe projekta „Lokalni volonterski centar UTIB“ financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

image
image
image

Tema:
1. Ciljevi projekta, aktivnosti i očekivani rezultati

Opći cilj projekta je doprinijeti promociji i razvoju volonterstva na području Grada Bjelovara i Grada Čazme, a samim time Bjelovarsko-bilogorske županije te na području Republike Hrvatske.

Posebni ciljevi:
- povećati broj građana (posebice mladih) uključenih u volonterske aktivnosti na području lokalne zajednice
- povećati broj organizatora volontiranja na lokalnom području
- unaprijediti partnerske odnose između organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i područne samouprave, te drugih institucija na lokalnoj i nacionalnoj razini u provedbi volonterskih projekata
- poticati razvoj novih oblika volontiranja
- poboljšati praksu vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju (osobito mladih)
- promovirati volontiranje u svim segmentima društva.

image
image

Partneri na projektu:
- Grad Bjelovar
- Grad Čazma
- Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar
- Centar za socijalnu skrb Bjelovar

Sudionici:
1. Predstavnici partnera: Grad Bjelovar – zamjenica gradonačelnika gospođa Valna Bastijančić Erjavec; Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar – ravnateljica gospođa Nataša Vibiral; Centar za socijalnu skrb Bjelovar – gospođa Sanela Mlatilik
2. Predstavnici medija
3. Volonteri
4. Članovi upravnih tijela i zaposlenici Udruge.

Ovom prilikom pozivamo članove i građane da se pridruže volontiranju i podrže razvoj volonterstva u lokalnoj zajednici!

Partneri na projektu:
- Grad Bjelovar
- Grad Čazma
- Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar
- Centar za socijalnu skrb Bjelovar
Sudionici:
1. Predstavnici partnera: Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar – učenici i profesori
2. Predstavnici medija
3. Volonteri
4. Članovi upravnih tijela i zaposlenici Udruge.

UTIB – organizator volontiranja (2013. – 2015.)

Volontiranje se prepoznaje i promiče kao aktivnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja dovodi do poboljšanja kvalitete života, do aktivnog uključivanja osoba u društvena zbivanja te do razvoja humanijega i ravnopravnijega demokratskog društva.
Volontiranjem se, u smislu Zakona o volonterstvu, smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje, ako Zakonom nije drukčije određeno.

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar vodi bazu volontera (članova, zaposlenika, vanjskih suradnika) koji pripomažu Udruzi administrativnim, intelektualnim ili socijalnim uslugama, fizičkim poslovima ili kroz neki drugi oblik pomoći.

UTIB – Lokalni volonterski centar (2015. – 2016.)

U srijedu, 04.11.2015. godine, u prostorijama Veleučilišta u Bjelovaru održana je tiskovna konferencija povodom početka provedbe projekta Ministarstva socijalne politike i mladih i Udruge tjelesnih invalida Bjelovar pod nazivom „Lokalni volonterski centar UTIB“.
Partneri na projektu su Centar za socijalnu skrb Bjelovar, Grad Bjelovar, II. osnovna škola Bjelovar i IV. osnovna škola Bjelovar.
Više: http://utib.hr/invalidi-dogadjaji/lokalni_volonterski_centar_utib/

O projektu: http://utib.hr/invalidi-projekti/34_lokalni_volonterski_centar_utib/

Zakon o volonterstvu: http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx

Etički kodeks volontera: Kodeks

Ukoliko želite volontirati, za više informacija javite se u Udrugu.

Upitnik za volontere možete preuzeti ovdje.

Linkovi:
http://www.vcz.hr/

www.hmvc.net

Aktivnosti:

Tiskovna konferencija: http://utib.hr/invalidi-dogadjaji/lokalni_volonterski_centar_utib/

Edukacija za menadžment volontera u Volonterskom centru Zagreb: http://utib.hr/invalidi-dogadjaji/volontiranje_prilika_za_nove_kompetencije/

Edukacija volontera u Volonterskom centru Zagreb:  http://utib.hr/invalidi-dogadjaji/edukacija_volontera/

Konferencija „Važnost koordinatora volontera i standarda kvalitete za volonterske programe u razvoju zajednice“ u organizaciji Volonterskog centra Zagreb: http://utib.hr/invalidi-dogadjaji/vanost_koordinatora_volontera_i_standarda_kvalitete_za_volonterske_programe/

Sastanak predstavnika volonterskog centra zagreb (vcz-a) s predstavnicima organizatora volontiranja: http://utib.hr/invalidi-dogadjaji/sastanak_predstavnika_volonterskog_centra_s_predstavnicima_organizatora/

Obrazovni ciklus izobrazbe volontera i zainteresiranih građana:

Stranica 1 od 1 //