Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

263. OBAVIJEST

233. OBAVIJEST

Bjelovar, 27.02.2017.

ČLANOVIMA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

POZIV

Na temelju zaključka Izvršnoga odbora od 09.02.2017. te članka 21. Statuta Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, sazivam Izbornu skupštinu Udruge koja će se održati u petak, 10.03.2017. godine u 15,00 sati u prostorijama hotela Central, Bjelovar, V. Lisinskoga 2. 

Članovi koji žele sudjelovati u radu Izborne skupštine moraju se prijaviti u udrugu do srijede, 08.03.2017. godine do 12,00 sati gdje mogu preuzeti materijale.
Na Skupštinu obavezno ponesite člansku iskaznicu.

Za Skupštinu predlažem sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine
a) Izbor radnoga predsjedništva i predsjedavajućeg;
b) Izbor verifikacijske komisije;
c) Izbor izborne komisije;
d) Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
2. Izvješće verifikacijske komisije;
3. Usvajanje poslovnika o radu izborne skupštine;
4. Izvješće o radu Udruge u 2016. godini;
5. Izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju Udruge u 2016. godini;
6. Rasprava o podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje;
7. Razrješenje dosadašnjega predsjednika, potpredsjednika, članova Izvršnoga odbora, Nadzornoga odbora, Statutarne komisije i Stegovne komisije;
8. Predstavljanje kandidata za novoga predsjednika, članove Izvršnoga odbora, Nadzornoga odbora, Statutarne komisije i Stegovne komisije i njihov izbor;
9. Izvješće Izborne komisije o rezultatima glasovanja za tijela Udruge i potvrđivanje izabranih kandidata;
10. Predstavljanje i usvajanje prijedloga Strateškoga plana djelovanja Udruge tjelesnih invalida Bjelovar za razdoblje od 2017. do 2021. godine;
11. Predstavljanje i usvajanje Operativnoga plana djelovanja Udruge tjelesnih invalida Bjelovar za 2017. godinu s Financijskim planom;
12. Donošenje odluke o članstvu Udruge u savezima i udrugama;
13. Zaključivanje rada Skupštine.
232. OBAVIJEST

Bjelovar, 22.02.2017.

OBAVIJEST

Obavještavaju se članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar da se dana 04.03.2017. godine (subota) organizira izlet u

Barcs (Mađarska)

Polazak autobusa:             u 7,00 sati ispred Sokolane

Cijena prijevoza:              30,00 kuna za redovne članove
                        50,00 kuna za podupirajuće članove i pratnju

Ulaznica za bazen:             1.300,00 forinti (plaćanje na licu mjesta)

Povratak:                   prema dogovoru

Na put je potrebno ponijeti važeće osobne iskaznice ili putovnice.
Osobe koje imaju uplaćeno putno osiguranje obavezno trebaju ponijeti važeću policu.
231. OBAVIJEST

Bjelovar, 08.02.2017.

OBAVIJEST

Obavještavaju se članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar da se dana 18.02.2017. godine (subota) organizira izlet u

Barcs (Mađarska)

Polazak autobusa:             u 7,00 sati ispred Sokolane

Cijena prijevoza:              30,00 kuna za redovne članove
                        50,00 kuna za podupirajuće članove i pratnju

Ulaznica za bazen:             1.300,00 forinti (plaćanje na licu mjesta)

Povratak:                   prema dogovoru

Na put je potrebno ponijeti važeće osobne iskaznice ili putovnice.
Osobe koje imaju uplaćeno putno osiguranje obavezno trebaju ponijeti važeću policu.
230. OBAVIJEST

Bjelovar, 19.01.2017.

OBAVIJEST

Obavještavaju se članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar da se dana 28.01.2017. godine (subota) organizira izlet u

Barcs (Mađarska)

Polazak autobusa:             u 7,00 sati ispred Sokolane

Cijena prijevoza:              30,00 kuna za redovne članove
                        50,00 kuna za podupirajuće članove i pratnju

Ulaznica za bazen:             1.300,00 forinti (plaćanje na licu mjesta)

Povratak:                   prema dogovoru

Na put je potrebno ponijeti važeće osobne iskaznice ili putovnice.
Osobe koje imaju uplaćeno putno osiguranje obavezno trebaju ponijeti važeću policu.
229. OBAVIJEST

VAŽNA OBAVIJEST

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar provodi projekt „Kombi koji život znači“ pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku; više možete pronaći na stranici Udruge: http://utib.hr/invalidi-projekti/41_kombi_koji_zivot_znaci/

Sredstvima projekta, članovima UTIB-a omogućili smo sufinanciranje troškova prijevoza kombi vozilom i to tako da je Izvršni odbor, na Sjednici od 21.12.2016., u skladu s Člankom 4. Pravilnika o prijevozu OSI, donio odluku:

  • usluga prijevoza članova za vrijeme provedbe projekta MSPM-a „Kombi koji život znači“ (do 30.11.2017.) iznosi: start 5,00 kn + 0,5 kn/km.
  • svim članovima odobrava se besplatna vožnja jedanput mjesečno do 100 km u jednom smjeru tj. 200 km sveukupno
  • za osobe u invalidskim kolicima i teže pokretne osobe u školskom sustavu i radnom odnosu usluga prijevoza je besplatna.

Udruga će pratiti dinamiku potrošnje te, ukoliko se ukaže potreba, izvršiti izmjenu ove odluke.

228. OBAVIJEST

Bjelovar, 07.12.2016.

OBAVIJEST

Poštovani,

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu osigurava pružanje

BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

u četvrtak, 15.12.2016., u vremenu od 10,00-14,00 sati, u Bjelovaru, u prostorijama Udruge invalida Bjelovar, I. Gundulića 1.

Udruga invalida Bjelovar sklopila je Sporazum o suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu koja pruža besplatnu pravnu pomoć socijalno ugroženim osobama.

Članovi članica Udruge invalida Bjelovar osoba s invaliditetom u navedenom terminu mogu dobiti odgovore na pitanja vezana za:

- ostvarivanje prava na osnovi članstva u udruzi
- ostvarivanje prava na osnovi invaliditeta
- ostvarivanje prava iz područja socijalne skrbi
- ostvarivanje prava iz područja zdravstvene skrbi
- sustava obrazovanja
- sustava zapošljavanja, rada i profesionalne rehabilitacije
- sustava mobilnosti
227. OBAVIJEST

Bjelovar, 30.11.2016.

OBAVIJEST

Obavještavaju se članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar da se dana 10.12.2016. godine (subota) organizira izlet u

Barcs (Mađarska)

Polazak autobusa:             u 7,00 sati ispred Sokolane

Cijena prijevoza:              10,00 kuna za redovne članove
                        50,00 kuna za podupirajuće članove i pratnju

Ulaznica za bazen:             1.300,00 forinti (plaćanje na licu mjesta)

Povratak:                   prema dogovoru

Na put je potrebno ponijeti važeće osobne iskaznice ili putovnice.
Osobe koje imaju uplaćeno putno osiguranje obavezno trebaju ponijeti važeću policu.
226. OBAVIJEST

Bjelovar, 22.11.2016.

OBAVIJEST

1. Udruga invalida Bjelovar povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom organizira prigodnu svečanost „Obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom
Vrijeme:              03.12.2016. godine (subota)
Mjesto:               Hotel Central, V. Lisinskog 2, Bjelovar
Cijena za članove i zaposlene:   30,00 kuna
Cijena za pratnju:         70,00 kuna
Raspored:
- Okupljanje sudionika od 13,00 do 13,30 sati, Pozdravna riječ domaćina i gostiju
- Svečani ručak u 14,00 sati
- Zabava uz glazbeni sastav “STOP“, druženje i ples
- Završetak u 18,00 sati
Uplate se vrše do 30.11.2016. godine do 12,00 sati u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, svakim radnim danom od 07,00 do 14,00 sati.

“Djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, njihovim roditeljima i starateljima, stručnim djelatnicima i volonterima, te svima koji sudjeluju u skrbi i poboljšanju kvalitete življenja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom upućujemo čestitke povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, 03.12.”

2. Svečani ispraćaj stare godine: 28.12.2016. godine (srijeda)
Mjesto:               Hotel “Central“, V. Lisinskoga 2, Bjelovar
Cijena za članove i zaposlene:   40,00 kuna
Cijena za pratnju:         80,00 kuna
Raspored:
- Okupljanje sudionika od 17,00 do 17,30 sati, pozdravna riječ domaćina;
- Večera u 18,00 sati;
- Zabava uz glazbeni sastav “STOP“, druženje i ples.
Uplate se vrše do 21.12.2016. godine do 12,00 sati u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar svakim radnim danom od 07,00 do14,00 sati.

3. Udruga tjelesnih invalida Bjelovar vodi bazu volontera (članova, zaposlenika, vanjskih suradnika) koji pripomažu Udruzi administrativnim, intelektualnim ili socijalnim uslugama, fizičkim poslovima ili kroz neki drugi oblik pomoći. Ukoliko želite volontirati, za više informacija javite se u Udrugu ili posjetite www.utib.hr/volonteri.

4. Uz pomoć volontera i MSPM-a u fazi smo formiranja mobilnih timova za pomoć u kući našim potrebitim članovima. Procjenu potrebe vrši stručni tim na temelju uvida na terenu i u odgovarajuću zdravstveno-socijalnu dokumentaciju. Za više informacija obratite se u Udrugu.

5. Uslugu prijevoza članova – osoba s invaliditetom, osoba u invalidskim kolicima i teže pokretnih osoba vršimo kombi vozilom s podiznom rampom po cijeni: start – 10,00 kn + 1 kn/km.  Narudžbe korisnika za prijevoz primaju se od ponedjeljka do petka na broj 220-004 najmanje 4 (četiri) dana ranije.

6. Na zatvorenom bazenu Doma za umirovljenike „VITA NOVA“ (http://vitanova.hr/), Klokočevac 1a, 43000 Bjelovar, ugovorili smo povoljno korištenje bazena: 1sat − 15 kn i 2 sata – 20 kn. Karta za bazen (Vaučer) kupuje se u Udruzi i vrijedi 100 kn od čega član plaća 50, a Udruga 50 kuna. Vrijeme korištenja bazena dogovara svaki član direktno s bazenom na broj: 247-720.

7. Teretana, prilagođena osobama s tjelesnim invaliditetom, Andrije Hebranga b.b., radi ponedjeljkom i četvrtkom od 17,00 do 19,00 h. Vježbanje je besplatno i odvija se pod stručnim vodstvom trenera. Svi članovi zainteresirani za vježbanje mogu se javiti u Udrugu ili direktno u teretanu za vrijeme radnog vremena.

8. Aktivnosti Sportskog kluba Udruge tjelesnih invalida Bjelovar odvijaju se utorkom od 16,00 do 18,00 sati u sportskoj dvorani Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar, Poljana dr. Franje Tuđmana 10 (kod novog srednjoškolskog centra).

9. 9. Članove zainteresirane za stolni tenis obavještavamo da su treninzi ponedjeljkom i srijedom od 14,30 do 17,00 h i četvrtkom od 15,00 do 17,00 h u ulici J. Draškovića 1 (stari vatrogasni dom).

10. U okviru odobrenoga programa Ministarstva socijalne politike i mladih (MSPM) ˝Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom˝ u mogućnosti smo organizirati:
a) Osnovni tečaj informatike i polaganje ECDL ispita;
b) Instrukcije za učenike osnovne i srednje škole iz potrebitih predmeta i pomoć u pisanju domaćih zadaća;
c) GLAZBENU RADIONICU – zborno pjevanje i RADIONICU INKLUZIVNOG SUVREMENOG PLESA.
Molimo zainteresirane članove da se hitno jave u udrugu.

11. U mogućnosti smo našim članovima organizirati pravnu pomoć – pravne savjete koje daju studenti i profesori Pravnoga fakulteta iz Zagreba, u okviru projekta „PRAVNA KLINIKA“. Usluge članovi mogu koristiti jednom mjesečno u prostorijama Udruge prema rasporedu koji će pravovremeno biti objavljen na oglasnoj ploči i na našoj internet stranici.
Pravne savjete također daje diplomirani pravnik Ivan Goran Winter, koji je zaposlen preko mjere HZZ-a „Radom za zajednicu i sebe“ u Udruzi invalida Bjelovar. Tel: 245-022, e-mail: ivangoranwinter@gmail.com.

12. Članarina: 1. Članovi koji do danas nisu platili članarinu za 2016. godinu brisani su iz evidencije;
2. Članarinu za 2017. godinu moći ćete uplatiti poslije 01.01.2017. godine na blagajni ili putem uplatnica koje ćemo vam tada poslati.

13. Zdravstveno savjetovalište: U okviru provedbe projekta“Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom“ u mogućnosti smo organizirati nastavak provođenja socijalnih usluga – zdravstveno savjetovalište: mjerenje tlaka krvi, vađenje GUK-a (mjerenje šećera u krvi), savjeti prema zdravstvenom statusu. Zdravstveno savjetovalište radi u prostorijama Udruge: utorak – 11:00 do 12:00 i četvrtak – 9:00 do 10:00 sati.

14. Detaljnije informacije o izletima, proslavama i svim ostalim aktivnostima Udruge možete saznati putem:
- oglasne ploče
- telefonom na 220-004
- pregledom obavijesti i događanja na http://utib.hr/invalidi-vijesti/

S poštovanjem,
Predsjednik Udruge
Tomislav Novosel, prof.225. OBAVIJEST

Bjelovar, 15.11.2016.

OBAVIJEST

Poštovani,

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu osigurava pružanje

BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

u četvrtak, 24.11.2016., u vremenu od 10,00-14,00 sati, u Bjelovaru, u prostorijama Udruge invalida Bjelovar, I. Gundulića 1.

Udruga invalida Bjelovar sklopila je Sporazum o suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu koja pruža besplatnu pravnu pomoć socijalno ugroženim osobama.

Članovi članica Udruge invalida Bjelovar osoba s invaliditetom u navedenom terminu mogu dobiti odgovore na pitanja vezana za:

- ostvarivanje prava na osnovi članstva u udruzi
- ostvarivanje prava na osnovi invaliditeta
- ostvarivanje prava iz područja socijalne skrbi
- ostvarivanje prava iz područja zdravstvene skrbi
- sustava obrazovanja
- sustava zapošljavanja, rada i profesionalne rehabilitacije
- sustava mobilnosti
224. OBAVIJEST

Bjelovar, 08.11.2016.

OBAVIJEST

Obavještavaju se članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar da se dana 19.11.2016. godine (subota) organizira izlet u

Barcs (Mađarska)

Polazak autobusa:             u 7,00 sati ispred Sokolane

Cijena prijevoza:              30,00 kuna za redovne članove
                        50,00 kuna za podupirajuće članove i pratnju

Ulaznica za bazen:             1.300,00 forinti (plaćanje na licu mjesta)

Povratak:                   prema dogovoru

Na put je potrebno ponijeti važeće osobne iskaznice ili putovnice.
Osobe koje imaju uplaćeno putno osiguranje obavezno trebaju ponijeti važeću policu.
223. OBAVIJEST

Bjelovar, 11.10.2016.

OBAVIJEST

Poštovani,

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu osigurava pružanje

BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

u četvrtak, 20.10.2016., u vremenu od 10,00-14,00 sati, u Bjelovaru, u prostorijama Udruge invalida Bjelovar, I. Gundulića 1.

Udruga invalida Bjelovar sklopila je Sporazum o suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu koja pruža besplatnu pravnu pomoć socijalno ugroženim osobama.

Članovi članica Udruge invalida Bjelovar osoba s invaliditetom u navedenom terminu mogu dobiti odgovore na pitanja vezana za:

- ostvarivanje prava na osnovi članstva u udruzi
- ostvarivanje prava na osnovi invaliditeta
- ostvarivanje prava iz područja socijalne skrbi
- ostvarivanje prava iz područja zdravstvene skrbi
- sustava obrazovanja
- sustava zapošljavanja, rada i profesionalne rehabilitacije
- sustava mobilnosti
222. OBAVIJEST

Bjelovar, 04.10.2016.

ČLANOVIMA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

OBAVIJEST

Obavještavaju se članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar da se dana 22.10.2016. godine (subota) organizira zabavna večer pod nazivom

“Pozdrav jeseni“

Vrijeme:                 22.10.2016.g.

Mjesto:                 hotel “Central“,
                     V. Lisinskoga 2, Bjelovar

Cijena za članove:           40,00 kuna

Cijena za pratnju:            80,00 kuna


Raspored:

1. Okupljanje sudionika od 17,00 - 17,30 sati;
2. Pozdravna riječ domaćina;
3. Večera u 18,00 sati;
4. Zabava uz glazbeni sastav “STOP“, druženje i ples.

Druženje će se odvijati u novoizgrađenoj sali hotela, potpuno prilagođenoj osobama s invaliditetom, koja ima pristupnu rampu i WC za osobe s invaliditetom.

Uplate se vrše do 18.10.2016.g. u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar svakim radnim danom od 07,00-14,00 sati.
221. OBAVIJEST

Bjelovar, 28.09.2016.

OBAVIJEST

Obavještavaju se članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar da se dana 08.10.2016. godine (subota) organizira izlet u

Barcs (Mađarska)

Polazak autobusa:             u 7,00 sati ispred Sokolane

Cijena prijevoza:              30,00 kuna za redovne članove
                        50,00 kuna za podupirajuće članove i pratnju

Ulaznica za bazen:             1.300,00 forinti (plaćanje na licu mjesta)

Povratak:                   prema dogovoru

Na put je potrebno ponijeti važeće osobne iskaznice ili putovnice.
Osobe koje imaju uplaćeno putno osiguranje obavezno trebaju ponijeti važeću policu.
220. OBAVIJEST

OBAVIJEST
O TEČAJU ZA ECDL RAČUNALNOG OPERATERA

Obavještavaju se članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar da će krajem mjeseca rujna početi tečaj za ECDL/start operatera – vidi www.ecdl.hr

Tečaj se provodi u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, 5 dana u tjednu, tri sata dnevno, tokom 2 mjeseca.

Tečaju mogu pristupiti članovi UTIB-a sa završenom osnovnom školom i minimalnim znanjem i vještinama za korištenje računala i informatičke opreme.

Zainteresirane molimo da se HITNO jave u Udrugu na tel. 043/220-004.219. OBAVIJEST

Bjelovar, 24.08.2016.

OBAVIJEST

Obavještavaju se članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar da se dana 01.09.2016. godine (četvrtak) organizira izlet u

Krapinske toplice

Polazak autobusa:             u 7,00 sati ispred Sokolane

Cijena prijevoza:              30,00 kuna za redovne članove
                        70,00 kuna za podupirajuće članove i pratnju

Ulaznica za bazen:             45,00 kuna (plaćanje na licu mjesta)

Povratak:                   prema dogovoru

Osobe koje imaju uplaćeno putno osiguranje obavezno trebaju ponijeti važeću policu.
Stranica 3 od 15 //« First  <  1 2 3 4 5 >  Last »