Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

72. OBAVIJEST

72. OBAVIJEST

Bjelovar, 09.11.2009.

U okviru odobrenoga projekta Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (http://www.mzs.hr)

“ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM UZ STRUČNU POTPORU”

u mogućnosti smo, za naše članove, organizirati kvalitetnu edukaciju iz informatike, nabavu literature i polaganje međunarodno priznatih ispita

(ECDLhttp://www.ecdl.hr).

Molim zainteresirane članove da se hitno prijave kako bi se mogle formirati obrazovne grupe.

Nastava će početi sredinom mjeseca studenoga 2009. godine.

Prednost imaju nezaposleni članovi udruge koji žele naći zaposlenje.

Prijava polaznika vrši se do popune, u prostorijama Udruge, svaki dan od 7,00 do 15,00 sati.


Stranica 1 od 1 //