Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

260. OBAVIJEST

260. OBAVIJEST

Bjelovar, 27.02.2018.

OBAVIJEST

U okviru odobrenoga programa Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku:

“Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom”

u mogućnosti smo organizirati:

Osnovni tečaj informatike: Pripreme i polaganje ispita u ECDL sustavu

POČETNI program
Početni program sastoji se od četri modula.
Osnove računala
Osnove komunikacija
Obrada teksta
Proračunske tablice

Više o svemu na: www.ecdl.hr

Molim zainteresirane članove da se hitno prijave.

Prednost imaju nezaposleni članovi udruge koji žele naći zaposlenje.

Prijava polaznika vrši se do popune, telefonom, e-mailom ili u prostorijama Udruge, svaki dan od 7,00 do 15,00 sati.
Stranica 1 od 1 //