Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

242. OBAVIJEST

242. OBAVIJEST

Bjelovar, 12.05.2017.

OBAVIJEST

ČLANOVIMA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR


Savez osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH) –

Centar za pravnu pomoć

daje

BESPLATNE PRAVNE INFORMACIJE I SAVJETE

svake srijede u vremenu od 15,00-18,00 sati

na telefon

01/481-2383

01/482-9295

Osoba za kontakt: Leke Sokolaj, pravnik SOIH-a
Stranica 1 od 1 //