Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

40. “ S POMOĆNIKOM DO USPJEHA”

40. “ S POMOĆNIKOM DO USPJEHA”

Financijska potpora: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Početak i završetak provedbe projekta: 01.09.2016. – 30.06.2017
Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar
Suradnja i partnerstvo u provedbi projekta:
Grad Bjelovar kao osnivači škola i škole:
1. II. osnovna škola;
2. III. osnovna škola;
3. V. osnovna škola.

Ciljevi projekta:
Opći cilj: je učenicima s teškoćama u razvoju, koji su uključeni u osnovnoškolske programe u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, osigurati pomoćnike u nastavi te im pomoći u svladavanju nastavnog plana i programa škole koju pohađaju.
Specifični cilj:
1. Učenicima s teškoćama u razvoju (10) u osnovnim školama osigurati pomoćnike u nastavi
2. Osnažiti roditelje i ostale sudionike u procesu te ih upoznati s njihovim zakonskim pravima i obvezama
3. Snažno upozoriti osnivače škola (Gradove i Županiju) na zakonsku obvezu organizacije i financiranja ovoga instituta.

Aktivnosti:
1. Razgovori s roditeljima i djecom, proučavanje zakona i propisa; uparivanje učenika i pomoćnika;
2. Traženje najboljih organizacijsko- financijskih modela uvođenja, rada i vrednovanja rada pomoćnika u nastavi;
3. Sklapanje radnoga odnosa između Udruge i pomoćnika;
4. Utvrđivanje evaluacijskih procedura;
5. Edukacija pomoćnika u nastavi → Mobilni stručni tim;
6. Rad pomoćnika u nastavi u razredu. Kontrola izvršenosti i kvalitete. Obračuni plaća;
7. Provedba unutrašnje evaluacije.

Broj sudionika:
- Broj izravnih korisnika- učenika s teškoćama u razvoju: 4;
- Broj izravnih korisnika- zaposlenih pomoćnika: 4;
- Broj neizravnih korisnika:
a) članovi obitelji – 14;
b) lokalna samouprava, mikro zajednica – 34.

Status programa: Završen