Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

27. Asistent u nastavi učenicima s tjelesnim invaliditetom

27. Asistent u nastavi učenicima s tjelesnim invaliditetom

Naziv projekta: Asistent u nastavi učenicima s tjelesnim invaliditetom

Financijska potpora: Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta (MZOS)

Početak i završetak provedbe projekta: 01.01.2014. – 30.06.2014. 

Teritorijalno područje provedbe projekta: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije

Suradnja i partnerstvo u provedbi projekta:
Grad Bjelovar
Bjelovarsko-bilogorska županija
Obiteljski centar Bjelovar
Hrvatski zavod za zapošljavanje Bjelovar
Jedinice lokalne samouprave, osnovne i srednje škole

Ciljevi projekta:

  • Djeci s tjelesnim invaliditetom osigurati što bolje uvjete stjecanja znanja, vještina i navika kako bi u budućem odabiru zvanja i zanimanja mogli odabrati zvanje primjereno svome statusu (prevoditelji, informatičari, državni službenici i namještenici, pravnici, ekonomisti, …),
  • Na taj način osigurati im u budućnosti mogućnost konkurencije na tržištu rada,
  • Snažno upozoriti osnivače škola (gradove i županiju) na zakonsku obvezu organizacije i financiranja ovoga instituta,
  • Osnažiti roditelje i ostale sudionike u procesu upoznavajući ih s njihovim zakonskim pravima i obvezama.

Broj sudionika
• direktnih: 8 učenika i 8 pomoćnica u nastavi
• ostali sudionici: 10

Status projekta: Završen