Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

22. ‘Osiguravanje usluge osobnoga asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta’

22. ‘Osiguravanje usluge osobnoga asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta’

22. Prva godina provedbe trogodišnjeg programa (za razdoblje od 2013. do 2015. godine), pod nazivom „Osiguravanje usluge osobnoga asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta“

Naziv programa: Osiguravanje usluge osobnoga asistenta za osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

Financijska potpora: Ministarstvo socijalne politike i mladih - http://www.mspm.hr

Početak i završetak prve godine provedbe programa: 01.01.2013. - 31.12.2013.

Teritorijalno područje provedbe programa: Grad Bjelovar i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije

Suradnja i partnerstvo u provedbi programa:
Grad Bjelovar
Bjelovarsko-bilogorska županija
ZSOIH

Opći cilj programa je:
- unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežim oblikom invaliditeta u zajednici, omogućiti im socijalnu uključenost, ostvarivanje ljudskih prava i dostojanstva.

Specifični ciljevi su:
- omogućiti osobama s najtežim oblikom invaliditeta kontrolu i izbor življenja
- omogućiti planiranje vrsta usluga, vremena i načina njihova obavljanja
- uključiti osobe s najtežim oblikom invaliditeta u život zajednice

Očekivani rezultati su:
- zapošljavanje 9 osobnih asistenta
- postizanje većeg samoodređenja 9 korisnika usluge OA
- uključenost 9 KOA u aktivnosti svakodnevnog življenja
- uključivanje 6 KOA u rad Udruge
- zapošljavanje 2 korisnika usluga osobne asistencije
- uključivanje 4 korisnika usluga osobne asistencije u sustav formalnog obrazovanja
- uključivanje 4 korisnika usluga osobne asistencije u sustav neformalnog obrazovanja

Broj sudionika: 9 korisnika i 9 osobnih asistenata

Status projekta: Završen