Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

TISKOVNA KONFERENCIJA POVODOM ZAVRŠETKA PROVEDBE PRVE GODINE TROGODIŠNJEG PROGRAMA

„JAVNOST – OSOBE S INVALIDITETOM – POLITIKA“

Održana je 27.09.2018. godine (četvrtak) s početkom u 11:00 h, u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1. Program financira Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, nositelj programa je Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, a partner je Savez osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH.

Javnost – osobe s invaliditetom – politika
Teme:
1. O projektu „Javnost – osobe s invaliditetom – politika“;
2. Ciljevi, aktivnosti i postignuti rezultati

Opći cilj: promicati sudjelovanje žena i mladih osoba s invaliditetom u javnom i političkom djelovanju na svim razinama.

Specifični ciljevi:
1. Izraditi analizu uključenosti žena i mladih osoba s invaliditetom u rad značajnih političkih stranaka na području Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske i lokalne (Grad Bjelovar) i područne (Bjelovarsko-bilogorska Županija) samouprave;
2. Vodstvima političkih stranaka ukazati na probleme žena i mladih osoba s invaliditetom te sklopiti sporazum o obvezi stranke da na izbornim listama za sljedeće izbore bude njihov predstavnik;
3. Osigurati predstavnicima korisnika (žena i mladih osoba s invaliditetom) sudjelovanje na tematskim sjednicama skupština Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije o osnivanju Povjerenstva za osobe s invaliditetom;
4. Sastaviti i poslati savezima OSI i Saboru RH Deklaraciju o potrebi izmjena izbornog zakonodavstva i osiguranju uvjeta za elektroničko glasovanje;
5. Informirati i senzibilizirati javnost za ovo područje djelovanja žena i mladih osoba s invaliditetom (okrugli stolovi, tribine, radionice i sastanci).

U drugoj godini provedbe dodat ćemo još jedan specifični cilj:
6. Na temelju realnih potreba OSI na našemu području, dobrih poslovnih praksi i relevantnih dokumenata, utvrditi okvire projekta „Izgradnje Centra za osobe s invaliditetom u Bjelovaru“ kako bi ga mogli napisati i prijaviti za financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj, 2014. -2020. godine.
Više na:
http://www.utib.hr/invalidi-dogadjaji/centar_za_osobe_s_invaliditetom_bjelovar_cosib/

Partner na projektu:
- Savez osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH

Javnost – osobe s invaliditetom – politika
Sudionici:
1. Predstavnici Grada Bjelovara, Bjelovarsko-bilogorske županije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centra za socijalnu skrb Bjelovar;
2. Predstavnici političkih stranaka: Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske demokratske zajednice;
3. Članovi upravnih tijela i zaposlenici Udruge.Stranica 1 od 1 //