Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

TISKOVNA KONFERENCIJA POVODOM PRVE GODINE PROVEDBE TROGODIŠNJEG PROGRAMA

“INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA
OSOBA S INVALIDITETOM KOJE DJELUJU NA LOKALNOJ RAZINI (19_4_OSI)”

Dana 07.05.2020. godina (četvrtak) sa početkom u 12:00 sati, u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, I. Gundulića 1, održana je tiskovna konferencija povodom prve godine provedbe trogodišnjeg programa “Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini (19_4_OSI)”.

image
image

Za ovu priliku prostorija gdje se je održala TK dezinficirana je od strane specijaliziranog i ovlaštenog Trgovačkog društva „ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA“ d.o.o. Čazma uz izdavanje Potvrde u inspekcijske svrhe. Prija ulaska u prostoriju nužno se je pridržavalo sljedećih mjera zaštite od covid-19:  1. dezinfekcija ruku; 2. upotrebe jednokratnih rukavica; 3. upotreba zaštitne maske za lice. U prostoriji bilo je sedam (7) označenih mjesta za 7 sudionika koji su pozicionirani na međusobnu udaljenost od min. 2 metra.

Teme:  1. Osnovni podaci o Institucionalnoj podršci, Tomislav Novosel, prof. 

U ponedjeljak, 20. siječnja 2020. godine u 10:30 sati u hotelu Dubrovnik, Zagreb, održana je dodjela ugovora o financiranju te izobrazba o provedbi institucionalnih podrški udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, udrugama iz Domovinskoga rata u Republici Hrvatskoj i udrugama osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini s rokom izvršenja do 31. prosinca 2020 godine te mogućnošću produljenja i potpisivanja Ugovora o višegodišnjem financiranju do 31. prosinca 2022. godine. Upraviteljica Nacionalne zaklade gospođa Cvjetana Plavša-Matić te zamjenica upraviteljice za razvojne programe gospođa Marija Boltek svečano su uručile ugovore predstavnicima udruga nakon čega je uslijedila izobrazba o kvalitetnoj provedbi.

image

image

2. Planirani ishodi/pokazatelji uspješnosti u razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. godine, Tea Bošnjak, bacc. oec.

• Povećanje broja zaposlenih – uspješno prijavljivanje i provođenje projekata i povećanje kvalitete života članova UTIB-a; • Zadržavanje postojećih zaposlenika – poticaj postojećem timu za daljnji rad; • Unapređenje organizacijskog razvoja – sudjelovanje na skupovima krovnih organizacija, savjetovanjima, manifestacijama, edukacijama – Med Forum 2020. u Šibeniku Program izobrazbe i usavršavanja; • Unapređenje financijske održivosti organizacije – rast, razvoj i stabilizacija udruge kroz osiguravanje osnovnih sredstava za rad; • Utjecaj na društveni razvoj i podsektor - kreiranje politike socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, pravo na ortopedska i druga pomagala, suzbijanje diskriminacije, jednakost i ravnopravnost nacionalnih manjina; • Povećanje planiranog broja članova/članica udruge – suradnja s bjelovarskim udrugama – zaštitne radionice; krovne udruge; • Uspostavljanje planiranog broja suradničkih i partnerskih odnosa s drugim organizacijama civilnog društva u RH odnosno međusektorske suradnje;

Ostvarivanjem ciljeva doprinijet će se: zagovaranju prava osoba s invaliditetom, pružanje socijalnih usluga, stvaranje preduvjeta za samostalan život u zajednici izgradnji kapaciteta udruge


Sudionici: 1. Predstavnica Centra za socijalnu skrb Bjelovar; 2. Predstavnici zaposlenika; 3. Članovi upravnih tijela; 4. Sredstva javnoga priopćavanja. 

Stranica 1 od 1 //