Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

TISKOVNA KONFERENCIJA POVODOM PROVEDBE PROJEKTA „LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR UTIB“

Dana 30. 1. 2019. godine (srijeda) sa početkom u 11:00 h, u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1, održana je tiskovna konferencija povodom provedbe projekta „Lokalni volonterski centar UTIB“ financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR UTIB“
LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR UTIB“
LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR UTIB“
Tema:
1. Ciljevi projekta, aktivnosti i očekivani rezultati

Opći cilj projekta je doprinijeti promociji i razvoju volonterstva na području Grada Bjelovara i Grada Čazme, a samim time Bjelovarsko-bilogorske županije te na području Republike Hrvatske.

Posebni ciljevi:
− povećati broj građana (posebice mladih) uključenih u volonterske aktivnosti na području lokalne zajednice
− povećati broj organizatora volontiranja na lokalnom području
− unaprijediti partnerske odnose između organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i područne samouprave, te drugih institucija na lokalnoj i nacionalnoj razini u provedbi volonterskih projekata
− poticati razvoj novih oblika volontiranja
− poboljšati praksu vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju (osobito mladih)
− promovirati volontiranje u svim segmentima društva.

LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR UTIB“
LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR UTIB“
Partneri na projektu:
- Grad Bjelovar
- Grad Čazma
- Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar
- Centar za socijalnu skrb Bjelovar

Sudionici:
1. Predstavnici partnera: Grad Bjelovar – zamjenica gradonačelnika gospođa Valna Bastijančić Erjavec; Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar – ravnateljica gospođa Nataša Vibiral; Centar za socijalnu skrb Bjelovar – gospođa Sanela Mlatilik
2. Predstavnici medija
3. Volonteri
4. Članovi upravnih tijela i zaposlenici Udruge.

Ovom prilikom pozivamo članove i građane da se pridruže volontiranju i podrže razvoj volonterstva u lokalnoj zajednici!Stranica 1 od 1 //