Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

TISKOVNA KONFERENCIJA POVODOM POČETKA PROVEDBE PROJEKTA

„JAVNOST - OSOBE S INVALIDITETOM - POLITIKA“Dana 23.02.2018. godine (petak) sa početkom u 11:00 h, u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1, održana je tiskovna konferencija u okviru provedbe trogodišnjeg programa „JAVNOST  OSOBE S INVALIDITETOM  POLITIKA“ financiranog od strane Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Partner - Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, dok prva godina provedbe obuhvaća razdoblje od 05.12.2017. do 01.10.2018. godine.

JAVNOST - OSOBE S INVALIDITETOM - POLITIKA
JAVNOST - OSOBE S INVALIDITETOM - POLITIKA
Tema: U okviru projekta „Javnost - osobe s invaliditetom - politika“ (JOSIP) provode se aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života žena i mladih osoba s invaliditetom te aktivnosti javnog zagovaranja (lobiranje, kampanje, direktne akcije, nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika). Ovaj projekt odgovara na potrebe promicanja sudjelovanja žena i mladih osoba s invaliditetom u javnom i političkom djelovanju na svim razinama.

Opći cilj: promicati sudjelovanje žena i mladih osoba s invaliditetom u javnom i političkom djelovanju na svim razinama.

Specifični ciljevi:
1. izraditi analizu uključenosti žena i mladih osoba s invaliditetom u rad značajnih političkih stranaka na području Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske i lokalne (Grad Bjelovar) i područne (Bjelovarsko-bilogorska Županija) samouprave
2. vodstvima političkih stranaka ukazati na probleme žena i mladih osoba s invaliditetom te sklopiti sporazum o obvezi stranke da na izbornim listama za sljedeće izbore bude njihov predstavnik
3. osigurati predstavnicima korisnika (žena i mladih osoba s invaliditetom) sudjelovanje na tematskim sjednicama skupština Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije o osnivanju Povjerenstva za osobe s invaliditetom
4. sastaviti i poslati savezima OSI i Saboru RH Deklaraciju o potrebi izmjena izbornog zakonodavstva i osiguranju uvjeta za elektroničko glasovanje, informirati i senzibilizirati javnost za ovo područje djelovanja žena i mladih osoba s invaliditetom (okrugli stolovi, tribine, radionice i sastanci).

JAVNOST - OSOBE S INVALIDITETOM - POLITIKA
Tiskovnoj konferenciji odazvali su se:
A) Predstavnici institucija; u ime Bjelovarsko-bilogorske županije župan gospodin Damir Bajs, pročelnica za zdravstvo i socijalnu skrb gospođa Jasmina Radojčić, gospođa Mirna Čačić Klobučić i gospođa Iva Kratzl, u ime Grada Bjelovara zamjenica gradonačelnika gospođa Valna Bastijančić Erjavec te u ime Hrvatskog zavoda za zapošljavanje gospodin Nenad Martinovski;
B) Predstavnici političkih stranaka: HDZ, HSS, DB, ABB.

JAVNOST - OSOBE S INVALIDITETOM - POLITIKA
Sudionici:
1. Predstavnici partnera – BBŽ, Grad Bjelovar;
2. Predstavnici političkih stranaka;
3. Predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;
4. Korisnici – članovi Udruge;
5. Članovi upravnih tijela;
6. Sredstva javnoga priopćavanja;
7. Zaposlenici.
Stranica 1 od 1 //