Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

TISKOVNA KONFERENCIJA POVODOM NASTAVKA PROVEDBE DRUGE GODINE PROGRAMA

„SOCIJALNO UKLJUČIVANJE DJECE I ODRASLIH OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM“

Dana 11.01.2019. godine (petak) sa početkom u 11:00 h, u prostorijama Veleučilišta Bjelovar - VUB, u Bjelovaru, A. B. Šimića 1., održana je tiskovna konferencija u okviru nastavka provedbe druge godine trogodišnjega programa “Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom“ financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Socijalno uključivanje
Socijalno uključivanje

Teme:
- Donacije: „Adrianin korak“; „S naslonom do aktivnosti“;
- Pripreme i polaganje vozačkih ispita - „B“ kategorija;
- Edukacija i osposobljavanje;
- Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje (učenici, studenti).

Socijalno uključivanje
Socijalno uključivanje
Sudionici:
1. Predstavnici partnera – Bjelovarsko-bilogorska županija, Grad Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar;
2. Predstavnici Pučkog otvorenog učilišta Bjelovar;
3. Predstavnici korisnika;
4. Članovi upravnih tijela i zaposlenici udruge;
5. Sredstva javnoga priopćavanja.Stranica 1 od 1 //