Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

TISKOVNA KONFERENCIJA O PROVEDBI TROGODIŠNJEG PROGRAMA

„SOCIJALNO UKLJUČIVANJE DJECE I ODRASLIH OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM“

U okviru provedbe prve godine trogodišnjeg programa (2017. − 2020.) ,,Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge”, usmjerenog prevenciji institucionalizacije i povećanju socijalnog uključivanja korisnika, financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u četvrtak 17. 8. 2017. godine u 10 h, u u prostorijama hotela Central, V. Lisinskog 2, Bjelovar, održana je inauguracijska tiskovna konferencija o provedbi trogodišnjeg programa „Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom“.

Tiskovna konferencija
Programom ćemo razviti usluge koje direktno doprinose proširenju postojeće mreže usluga u lokalnoj zajednici (obrazovanje, terenske posjete, prijevoz, radna terapija, razonoda), čime ćemo prevenirati institucionalizaciju djece i mladih s teškoćama u razvoju, mladih i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom te poticati njihovu samostalnost i neovisno življenje − povećanje kvalitete života.

Tiskovna konferencija
Tiskovna konferencija

Vrste usluga i aktivnosti: Usluge koje doprinose prevenciji institucionalizacije osoba s invaliditetom i većoj kvaliteti života osoba s invaliditetom; Aktivnosti: 1. klubovi korisnika (organizirane usluge koje doprinose socijalnom aktiviranju, druženju, kreativnom izražavanju i sudjelovanju u aktivnostima lokalne zajednice); 2. stjecanje novih vještina u svrhu povećanja potencijala osoba s invaliditetom za uključivanje na tržište rada; 3. inovativne socijalne usluge i modeli skrbi u zajednici koji doprinose neovisnom življenju i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom; 4. radno-okupacijske aktivnosti u svrhu razvoja i očuvanja radnih navika i vještina.

Posebno naglašavamo da ćemo u okviru aktivnosti ovoga programa organizirati primjerene tečajeve i edukaciju u prikladnim i pristupačnim kabinetima i učionicama i po primjerenim nastavnim programima za stjecanje novih vještina u svrhu povećanja potencijala osoba s invaliditetom za uključivanje na tržište rada (organizacija i polaganje vozačkih ispita na prilagođenom vozilu, tečaj informatike, tečaj „e-Građani“).

Sudionici:
1. predstavnici partnera
2. članovi i zaposlenici udruge
3. sredstva javnoga priopćavanja.Stranica 1 od 1 //