Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

TISKOVNA KONFERENCIJA O PROVEDBI PROJEKTA „KOMBI KOJI ŽIVOT ZNAČI!“

Financiranoga od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, održana je u petak 03.03.2017. godine u 10 sati, u prostorijama Veleučilišta, A. B. Šimića 1.

Kombi koji život znači
Tema: Nastavak provedbe projekta „Kombi koji život znači“ – prijevoz starijih osoba s tjelesnim invaliditetom i promocija/podjela promotivnog materijala -> predsjednik Udruge T. Novosel, prof. i voditeljica projekta N.  Posuda, bacc. therap. occup.

Kombi koji život znači
Kombi koji život znači
Kombi koji život znači
Projektnim aktivnostima želimo doprinijeti borbi protiv socijalne isključenosti na području Bjelovarsko-bilogorske županije, utjecati na smanjenje stigmatizacije starijih osoba s tjelesnim invaliditetom te ojačati njihov položaj unutar obitelji i zajednice, tako što ćemo:
− poboljšati mobilnost starijih i slabo pokretnih osoba s ciljem ostanka u vlastitom domu
− osigurati prijevoz starijim osobama do liječnika i bolnice te do institucija koje pružaju javne usluge
− provoditi aktivnosti usmjerene podizanju kvalitete življenja starijih osoba.

Kombi koji život znači
Sudionici:
− predstavnici partnera: Vesna Trnski, ravnateljica Doma za statije osobe Bjelovar i Sanela Mlatilik, stručna suradnica u Centru za socijalnu skrb Bjelovar
− suradnici: Sandra Cindrić, stručna suradnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i Jasna Grgić Škaurin, stručna suradnica u Gradu Bjelovaru.
− korisnici
− izvoditelji
− članovi upravnih tijela
− zaposlenici
− Sredstva javnoga priopćavanja.Stranica 1 od 1 //