Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

TISKOVNA KONFERENCIJA

Povodom početka provedbe druge godine trogodišnjega programa usmjerenog osiguravanju usluge osobnog asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, pod nazivom:

ASISTENTI – BOLJI ŽIVOT OSI!

financiranog sredstvima Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, održana je u petak, 22.05.2020. godine u 12,00 sati, u prostorijama Hotela Central, Vatroslava Lisinskog 2, 43000 Bjelovar.
Na Konferenciji primijenjene su osobne mjere zaštite od COVID-19 (udruga je osigurala zaštitne rukavice, maske i dezinfekcijska sredstva).

image

image

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava Programu usmjerenom osiguravanju usluge osobnog asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2020. godinu potpisan je 31.01.2020.

image

Početak provedbe 01.01. a završetak druge godine provedbe programa 31.12.2020. na teritorijalnom području Grada Bjelovara i 75% Bjelovarsko-bilogorske županije. 

Suradnja i partnerstvo u provedbi programa: Grad Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija.

Opći cilj programa je: unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežim oblikom invaliditeta u zajednici, omogućiti im socijalnu uključenost i ostvarivanje ljudskih prava i dostojanstva.

Specifični ciljevi su: - omogućiti osobama s najtežim oblikom invaliditeta kontrolu i izbor življenja, samozbrinjavanje; - omogućiti planiranje vrsta usluga, vremena i načina njihova obavljanja te participacije u produktivnim aktivnostima; - uključiti osobe s najtežim oblikom invaliditeta u život zajednice – socijalna komponenta.

Očekivani rezultati su: - zapošljavanje 23 OA; - postizanje većeg samoodređenja 23 KOA;
- uključenost 12 KOA u aktivnosti svakodnevnog življenja; - uključivanje 4 KOA u rad Udruge;
- zapošljavanje 4 KOA; - uključivanje 3 KOA u sustav formalnog obrazovanja; - uključivanje 4 KOA u sustav neformalnog obrazovanja.

Broj sudionika: 23 korisnika i 23 osobna asistenta x 3 (članovi obitelji) = 138 indirektnih korisnika

image

U radnom dijelu podijeljeni su kodeksi ponašanja OA-KOA, potpisani su ugovori između UTIB-a i KOA, dogovoren je model korištenja godišnjih odmora, dogovoreni su protokoli oko korištenja komunikacijskih kanala te je izvršena evaluacija i supervizija provedenih aktivnosti i procesa.

Na kraju, za sve sudionike organiziran je prigodni domjenak.

image

Stranica 1 od 1 //