Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

SASTANAK S UČENICIMA, STUDENTIMA TE NJIHOVIM RODITELJIMA/SKRBNICIMA

U petak 22. rujna 2017. godine, u prostorijama Udruge, I. Gundulića 1, u okviru Trogodišnjeg programa „Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom“ – 1. specifični cilj: „Djeca i mladi – ostati u svojim obiteljima, pohađati školu u mjestu stanovanja, završiti škole i fakultete koji osiguravaju konkurentnost na tržištu rada“, održan je sastanak predstavnika Udruge s učenicima, studentima te njihovim roditeljima/skrbnicima. 

Sastanak je vodio predsjednik Udruge, gosp. Tomislav Novosel, prof., sa suradnicama.

Sastanak s učenicima
Teme:

1. predstavljanje Programa – usluge i aktivnosti: osiguravanje prijevoza, organizacija pomoći u učenju i pisanju domaćih zadaća / instrukcije
2. intervjuiranje sudionika – potrebe učenika/studenata, problematični nastavni predmeti, razmjena iskustava
3. profiliranje usluga.

Sastanak s učenicima
Sudionici: 
− učenici
− studenti
− roditelji/skrbnici
− stručni tim Udruge.Stranica 1 od 1 //