Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

SASTANAK RIBOLOVNOG KLUBA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Održan je 17.11.2017. u prostorijama Udruge s početkom u 13,00 sati.

Prisutni: predsjednik Udruge T. Novosel, član IO V. Benčak, članovi ribolovnog kluba: A. Verić, Z. Šorša, J. Cimerman, J. Glogovčan, A. Oremović, S. Štefinec, B. Kranjec, D. Jerotić, S. Bušetinčan, Z. Ćurković.

Sastanak ribolovnog kluba UTIB-a
Uvod o radu Udruge predstavio je T. Novosel. U okviru trogodišnjeg programa “Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s invaliditetom“ predviđena je mogućnost sufinanciranja rada Ribolovnog kluba. Nakon rasprave donosi se odluka da se V. Benčak imenuje za voditelja Ribolovnog kluba a B. Kranjec za voditelja aktivnosti.

Sastanak ribolovnog kluba UTIB-a
Izvješće o radu u 2017. godini podnosi A. Verić. U raspravi je istaknuta dobra organizacija kluba i odlična suradnja sa svim drugim udrugama u Hrvatskoj. Izvješće se jednoglasno usvaja.

Sastanak ribolovnog kluba UTIB-a
U okviru rasprave o planu rada u 2018. godini A. Verić ističe da klub ima dva člana više što iziskuje više sredstava za članarinu. T. Novosel iznosi da je u 2018. g. planiran isti iznos sredstava kao i za ovu. S ciljem animiranja mlađih članova u kolicima u planu je sastanak, u proljeće 2018.g., kako bi ih se animiralo za uključenje u Ribolovni klub. Donosi se odluka da se ribolovno natjecanje UTIB-a održava zadnje subote u lipnju 2018.g.
Stranica 1 od 1 //