Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUGE INVALIDA BJELOVAR

Održala se u prostorijama Udruge invalida Bjelovar, Gundulićeva 1, u srijedu, 06.03.2019. u 13:00 sati. 

REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUGE INVALIDA BJELOVAR
Za Skupštinu je predložen i usvojen sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine:
a. Izbor radnoga predsjedništva i predsjedavajućeg;
b. Izbor verifikacijske komisije;
c. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
2. Izvješće verifikacijske komisije;
3. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine;
4. Izvješće o radu u 2018. godini;
5. Izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju Udruge u 2018. godini;
6. Rasprava o podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje;
7. Prijedlog Programa rada za 2019. godinu;
8. Prijedlog financijskoga plana za 2019. godinu;
9. Razno.

REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUGE INVALIDA BJELOVAR
Nakon otvaranja Skupštine, izvješća verifikacijske komisije te usvajanja poslovnika, izvješće o radu Udruge u 2018. godini podnio je predsjednik Tomislav Novosel.
Izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju Udruge u 2018. godini podnio je V. Benčak, predsjednik Nadzornog odbora.
Nakon rasprave podnesena izvješća su jednoglasno prihvaćena.
Prihvaćen je Plan rada Udruge invalida Bjelovar za 2019. godinu s Financijskim planom.Stranica 1 od 1 //