Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Bjelovar, 21.09.2009.

Zaključci sa tiskovne konferencije na temu

PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI


održane 18.09.2009. godine u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar.

U okviru Europskog tjedna kretanja Udruga tjelesnih invalida Bjelovar održala je tiskovnu konferenciju s ciljem predstavljanja Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, oznaka pristupačnosti i utvrđivanja provođenja zakonskih obveza i regulativa.

Tiskovnoj konferenciji su prisustvovali: predsjednik Udruge tjelesnih invalida Tomislav Novosel, predstavnik grada Bjelovara Miroslav Šmit, pročelnica UO za zdravstvo i socijalnu skrb BBŽ Vesela Trnski, pročelnica UO za prosvjetu, kulturu i šport BBŽ Andrea Prugovečki-Klepac, ravnateljica Obiteljskog centra BBŽ Renata Sedlanić, predstavnici Centra za socijalnu skrb, predsjednik Udruge invalida Bjelovar Dražen Kokotić, predsjednik uprave Komunalac d.o.o. Ivan Ivančić, predsjednica Županijskog suda Milenka Slivar, predstavnik PU Bjelovarsko-bilogorske Marija Galić, predstavnica Opće bolnice Bjelovar socijalna radnica Daliborka Diebalo, članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar.

Zaključci sa tiskovne konferencije su:

 • Pravilnik se ne primjenjuje u potpunosti, nužno je pridržavanje zakonskih rokova za prilagodbu građevina na koje se pravilnik odnosi
 • U zadnje vrijeme uočen je napredak u prilagodbi javnih površina i državnih institucija osobito pri gradnji novih građevina,
 • Obvezno propisno označiti instalacije i opremu koja je u funkciji osiguranja pristupačnosti prema oznakama propisanim pravilnikom,
 • U bolničkim kompleksima i domovima zdravlja nužno je staviti na raspolaganje postojeću opremu uz jasno vidljive oznake i upute kako je koristiti,
 • Parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom:

  • 1. Planirati i označavati po propisu sa vizijom scenarija kretanja osoba s invaliditetom od parkirališnog mjesta do krajnjeg odredišta
  • 2.  Rigorozno i oštro kontrolirati znakove pristupačnosti uz osobnu identifikaciju i provjeru dokumenata!

 • U javni prijevoz je potrebno uvesti niskopodne autobuse kako bi ih osobe s invaliditetom mogli koristiti,
 • Izgraditi prilazne rampe na autobusnom i željezničkom kolodvoru te na autobusnim stajalištima,
 • Potrebno je uvesti prijevoz osoba s najtežim stupnjem tjelesnoga invaliditeta putem kombi vozila s podiznom platformom (ispitati mogućnost nabavke kombi vozila ili najma istog uz sufinanciranje lokalne uprave i samouprave).
 • U većim urbanim sredinama (grad Bjelovar) planski (izradom strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditeom za 5-godišnje razdoblje) rješavati ovaj i slične novčano i organizacijski zahtjevne probleme,
 • Nužna je veća suradnja jedinica lokalne samouprave i civilnoga društva. Pri donošenju svih važnih odluka potrebno je pozvati i predstavnike udruga osoba s invaliditetom u projektima koji se odnose na osobe s invaliditetom - “O nama uvijek s nama”.
 • Na vrijeme je potrebno osigurati proračunska sredstva za potrebe prilagodbe javnih prometnica i građevina,
 • Iskoristiti mogućnosti “povlačenja” namjenskih sredstava iz nadležnih ministarstava u slučajevima koji nisu obuhvaćeni proračunima,
 • Iskoristiti predpristupne fondove Europske unije koji pružaju čitav niz mogućnosti i načina financiranja prilagodbe građevina osobama s invaliditetom

Tiskovna konferencija na temu: PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI


Tiskovna konferencija na temu: PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI


Tiskovna konferencija na temu: PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI


Stranica 1 od 1 //