Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

PREDAVANJE DR.S BRZOVIĆA I STRUČNO SAVJETOVANJE ZA ČLANOVE U SKLOPU ZDRAVSTVENOGA SAVJETOVALIŠTA

PREDAVANJE DR. STIPE BRZOVIĆA I STRUČNO SAVJETOVANJE ZA ČLANOVE U SKLOPU ZDRAVSTVENOGA SAVJETOVALIŠTA

Dana 09.04.2019. godine (utorak) sa početkom u 11:00 h, u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1, održano je stručno predavanje dr. Stipe Brzovića i savjetovanje za članove.

Tema:
1. Predavanje dr. Stipe Brzovića i savjetovanje u sklopu usluge zdravstvenoga savjetovališta

image
image

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar redovito pruža članovima uslugu zdravstvenoga savjetovališta, u sklopu koje volonterski sudjeluje dr. Stipe Brzović sa kvalitetnim predavanjima i stručnim savjetima na temu zdravlja i povećanja kvalitete i produljenja života. Zdravstveno savjetovalište vodi stručna suradnica za socijalne usluge gđa Nada Bilek, med. sestra.

image

U okviru Zdravstvenoga savjetovališta organizirano je pružanje zdravstvenih usluga:
mjerenje tlaka i šećera, savjeti prema zdravstvenom statusu.

Zdravstveno savjetovalište radi u prostorijama Udruge: 
utorak – 11:00 do 12:00 sati
četvrtak – 9:00 do 10:00 sati

Sudionici:
1. Članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar;
2. Članovi upravnih tijela i zaposlenici Udruge.Stranica 1 od 1 //