Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

IZVJEŠTAJ SA OKRUGLOG STOLA U DARUVARU

Dana 20.11.2009. godine održan je u Daruvaru okrugli stol pod nazivom „Nacionalna strategija za osobe s invaliditetom na lokalnoj razini – u praksi“ o iskustvima u radu udruga u lokalnoj zajednici. Nakon predstavljanja pojedinih udruga našu udrugu je predstavio naš predsjednik prof. Tomislav Novosel.

Nakon svečarskog dijela uslijedila su sportska natjecanja u kojima su članovi našega sportskog kluba poručili odlične rezultate kako u ekipnoj tako i u pojedinačnoj konkurenciji osvojivši:
• druga mjesta u visećoj kuglani i igri nabaci krug
• Mladen Rajković je osvojio prvo mjesto u pojedinačnoj konkurenciji u visećoj kuglani, Zdenka Šorša je osvojila drugo mjesto u pojedinačnoj konkurenciji u igri nabaci krug.

Čestitamo našim sportašima na odličnim rezultatima.

IZVJEŠTAJ SA OKRUGLOG STOLA U DARUVARU


IZVJEŠTAJ SA OKRUGLOG STOLA U DARUVARU


Stranica 1 od 1 //