Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

INFORMATIVNA RADIONICA U OKVIRU POZIVA „RAZVOJ USLUGE OSOBNIH ASISTENCIJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

INFORMATIVNA RADIONICA U OKVIRU POZIVA „RAZVOJ USLUGE OSOBNIH
ASISTENCIJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM – FAZA III“

Dana 30. srpnja 2020. s početkom u 10 sati, Ministarstvo rada, mirovnoga sustava, obitelji i socijalne politike održalo je on-line informativne radionice u okviru Poziva „Razvoj usluge osobne ustanove za osobe s invaliditetom – faza III“.

image

Cilj informativnih radionica je pružiti informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva, a usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i partnera.

Opći cilj Poziva je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguravanje pružanja i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije. Nadalje, operacija pridonosi razvoju socijalnih usluga u zajednici, sprječava institucionalizaciju korisnika usluga te promiče pomirenje poslovnog i obiteljskog života omogućavajući osobama s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnih oštećenja, osobama s intelektualnim i mentalnim oštećenjima što samostalniji život i veću uključenost u zajednicu.

image
image

Poziv se financira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 2 Socijalno uključivanje, investicijskog prioriteta 9.iv Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa te specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.

U ime Udruge tjelesnih invalida Bjelovar na Informativnoj radionici sudjelovale su Nada Bilek, voditeljica ureda/koordinatorica i Tea Bošnjak, voditeljica projektnih aktivnosti.

Stranica 1 od 1 //