Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

INAUGURACIJSKA TISKOVNA KONFERENCIJA O PROVEDBI PROJEKTA

„IKSOC – INOVATIVNI KOPRIVNIČKI SOCIJALNI CENTAR „KOPRIVITA“

U ponedjeljak 28. 8. 2017. godine u prostorijama Podravskog sunca, Hercegovačka 1, Koprivnica, Udruga „Bolje sutra“ održala je inauguracijsku tiskovnu konferenciju o provedbi projekta „IKSoC – Inovativni koprivnički socijalni centar „KopriVITA“, financiranog od strane Europskog socijalnog fonda.

INAUGURACIJSKA TISKOVNA KONFERENCIJA O PROVEDBI PROJEKTA
Cilj projekta je stvaranje preduvjeta za osnivanje društvenog poduzeća koje će doprinijeti uključivanju osoba s invaliditetom na tržište rada na području grada Koprivnice. Ovim projektom Udruga “Bolje sutra” nastoji kroz pokretanje društvenog poduzeća doprinijeti rješavanju osnovnog problema, zapošljavanja OSI, te im na taj način omogućiti pronalazak posla i približiti ih tržištu rada. Zbog nepostojanja sustava osnaživanja, edukacije i zapošljavanja OSI, njihova mogućnost pronalaska posla vrlo je mala te samim time u nemogućnosti su stvarati uvjete za neovisno življenje o čemu govori „Konvencija o pravima OSI”.

INAUGURACIJSKA TISKOVNA KONFERENCIJA O PROVEDBI PROJEKTA
Ciljnu skupinu projekta čine osobe s invaliditetom koje imaju status nezaposlene osobe, u dobi od 21 do 35 godina starosti. Prema podatcima HZZ-a na području Koprivnice u rujnu 2016. u evidenciji nezaposlenih osoba s invaliditetom je ukupno 98, od čega čak 55 osoba pripada dobnoj skupini od 21 do 35 godina starosti. Prema stručnoj spremi, prevladavaju osobe sa završenom osnovnom školom te srednjom stručnom spremom.
Ciljnu skupinu projekta čini i šira zajednica s naglaskom na OSI, medije i nezaposlene osobe. Prema njima će specifično biti usmjerene aktivnosti afirmativnog promicanja društvenog poduzetništva. Oni su ujedno i krajnji korisnici projekta, uz obitelji članova ciljne skupine koja će aktivno sudjelovati u edukacijskim programima.

INAUGURACIJSKA TISKOVNA KONFERENCIJA O PROVEDBI PROJEKTA
Projekt će osigurati stvaranje preduvjeta za razvoj društvenog poduzeća kroz sveobuhvatnu edukaciju ciljne skupine, osoba s invaliditetom. Naime, oni će proći edukacije o osnovama poduzetništva, mekim vještinama, te radionice osnaživanja kao neophodne psihološke pomoći za otvaranje nove stranice u životu na putu prema osamostaljivanju.
Na taj način stvorit će se jednaki uvjeti za osobe s invaliditetom na tržištu rada, doprinijet će se njihovoj socijalnoj uključenosti te će se smanjiti diskriminacija s kojom se redovito susreću prilikom zapošljavanja.

Projektom se planiraju stvoriti uvjeti za pokretanje društvenog poduzeća u kojem će se proizvoditi inovativni proizvod, tjestenina „KopriVITA“. Proizvod koji će biti jedinstven iz razloga što će se proizvoditi od brašna od cjelovitog zrna mljevenog na vodenici, s jajima od autohtone pasmine kokoši hrvatice i koprive kao samonikle biljke, izuzetno ljekovite koja raste na područjima izvan naselja, bez kemijskih tretiranja, na zaštićenom području.

INAUGURACIJSKA TISKOVNA KONFERENCIJA O PROVEDBI PROJEKTA
Sudionici:
1. predstavnici lokalne zajednice
2. predstavnici partnerskih/suradničkih udruga
3. sredstva javnoga priopćavanja.
Udrugu tjelesnih invalida Bjelovar predstavljali su Tomislav Novosel, prof. i Nikolina Posuda, bacc. therap. occup.Stranica 1 od 1 //