Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

GODIŠNJA REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Sazvana je i održana na temelju zaključka Izvršnoga odbora te članka 21. Statuta Udruge, u četvrtak, 07.03.2019. godine u 15,00 sati u prostorijama hotela Central, Bjelovar, V. Lisinskoga 2.

GODIŠNJA REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR
Na skupštini je sudjelovalo 77 članova udruge s pravom glasa. Rad skupštine odvijao se prema sljedećemu dnevnom redu:

1. Otvaranje Skupštine
a) Izbor radnoga predsjedništva i predsjedavajućeg;
b) Izbor verifikacijske komisije;
c) Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
2. Izvješće verifikacijske komisije;
3. Usvajanje poslovnika o radu izborne skupštine;
4. Izvješće o radu Udruge u 2018. godini;
5. Izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju Udruge u 2018. godini;
6. Rasprava o podnesenim izvješćima i njihovo usvajanje;
7. Donošenje odluke o prihvaćanju Plana rada za 2019. godinu s financijskim planom;
8. Donošenje odluke o članstvu Udruge u savezima i udrugama;
9. Zaključivanje rada Skupštine.

GODIŠNJA REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR
Nakon otvaranja Skupštine, izvješća verifikacijske komisije te usvajanja poslovnika, izvješće o radu Udruge u 2018. godini podnio je predsjednik Tomislav Novosel.
Izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju Udruge u 2018. godini podnio je R. Kovačić, predsjednik Nadzornog odbora.
Nakon rasprave podnesena izvješća su jednoglasno prihvaćena.
Prihvaćen je Plan rada Udruge tjelesnih invalida Bjelovar za 2019. godinu s Financijskim planom.
Donesena je odluka o produljenju članstva Udruge tjelesnih invalida u HSUTI, HSUCDP, SDDH, OSVIT, HSRB.
Na kraju, T. Novosel, u ime Izvršnoga odbora zahvaljuje Skupštini na radu i podršci, kritičnosti, povjerenju i razumijevanju. Poziva sve članove da u slučaju bilo kakvih nedoumica dođu u Udrugu, da se uključe u organizirane aktivnosti, prate projektne aktivnosti koje traže transparentnost, javne su i obrazlažu se na tiskovnim konferencijama, okruglim stolovima i u periodičnim dopisima članstvu.
Skupština je završila s radom u 16:40 sati nakon čega je organiziran prigodni domjenak.

GODIŠNJA REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVARStranica 1 od 1 //