Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

EDUKACIJA „ZAKON O UDRUGAMA I PRIMJENA“

U četvrtak 25. 5. 2017. godine u 14 sati, u Varaždinskim Toplicama, hotel Minerva, Trg Slobode 1, u sklopu trogodišnjeg programa „Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom“ financiranoga od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, održana je edukacija o Zakonu o udrugama i njegovoj primjeni za članove i zaposlenike Udruge tjelesnih invalida Bjelovar.

EDUKACIJA „ZAKON O UDRUGAMA I PRIMJENA“
Edukaciju je proveo Leke Sokolaj, dipl. iur.

Cilj edukacije bio je članstvo Udruge i zaposlenike detaljnije upoznati s primjenom Zakona o udrugama koji je stupio na snagu 1. listopada 2014. godine.

EDUKACIJA „ZAKON O UDRUGAMA I PRIMJENA“
Sudionici:
− Ljuba Štefinec, Stjepan Štefinec, Đurđa Vučetić, Zlatko Horvatić, Štefica Diebalo,
Kristijan Diebalo, Zdenka Šorša, Josip Cimerman, Antun Majurec, Ivan Vlahović,
Mirela Štefinec Plavac, Ines Seleš, Dušanka Novaković, Ivanka Filipović, Antun
Cingel, Josip Mužina, Vlado Benčak, Ana Sertić – članovi Udruge
− Nikolina Posuda i Nada Bilek – zaposlenice Udruge.

EDUKACIJA „ZAKON O UDRUGAMA I PRIMJENA“Stranica 1 od 1 //