Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

EDUKACIJA ZA ČLANOVE UTIB-A: OSNOVE INFORMATIKE, E-GRAĐANIN

U okviru odobrenoga programa Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike ˝Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom˝, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, u suradnji s „Centrom za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar - CUK“, organizira edukaciju članova, zaposlenika i volontera UTIB-a.

image

Edukacije koje počinju 09.03.2021. odvijaju se u dva dijela :
PRIPREMNI DIO – OSNOVE INFORMATIKE:
Rad računalom, Internet, e-pošta;
GLAVNI DIO – e-GRAĐANIN:
UVOD U e-USLUGE U RH, JAVNI PRISTUP e-USLUGAMA, AUTORIZACIJSKE USLUGE NETBANKINGA, ELEKTRONSKA OI

image

Članovi Đurđa Vučetić, Ljiljana Mecner, Nada Jurković, Višnja Jeličić, Draženka Gadanac, Javorka Pangerčić i Nevenka Ćurić pohađaju edukaciju kroz koju će se upoznati sa osnovama informatike, radom na računalu, sigurnost na internetu i slanje i primanje E-pošte.

image

Glavni dio edukacije sastoji se od upoznavanja sa radom e-usluga i kako im pristupiti na računalu. E-usluga omogućuje pristup e-uslugama MUP-a, e-Porezna, e-Matične knjige i ostalim uslugama.
Članovi su posjetili FINU gdje su dobili vjerodajnice koja je sredstvo prijave u sustav. Nakon odslušane edukacije članovi će dobiti uvjerenja.

Stranica 1 od 1 //