Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

INFO DANI 2012.

INFO DANI O NATJEČAJIMA ZA POTPORE IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA I DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2012. GODINU

U Zagrebu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 27. i 28. ožujka 2012. godine, u organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske te suradnje s tijelima državne uprave – davateljima financijskih potpora, organizirani su Info dani o natječajima za potpore projektima i programima organizacija civilnog društva iz sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu.

INFO DANI O NATJEČAJIMA ZA POTPORE IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA I DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2012. GODINU

Cilj Info dana bio je predstaviti zainteresiranim udrugama natječaje koje će ministarstva, vladini uredi, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisivati u 2012. godini za financiranje programa i projekata udruga, i to prema područjima (temama) financiranja.

Područja koja se tiču rada naše Udruge, a čiji su natječaji predstavljeni su:

- Skrb o osobama s invaliditetom, socijalna skrb i pomoć starijim osobama te projekti namijenjeni braniteljskoj populaciji
- Sufinanciranje projekata i programa OCD-a ugovorenih u okviru programa EU za 2012.
- Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladeži

INFO DANI O NATJEČAJIMA ZA POTPORE IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA I DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2012. GODINU

Info danima su nazočili i predstavnici Udruge tjelesnih invalida Bjelovar; predsjednik udruge, gosp. Tomislav Novosel, prof. i suradnica za projektne aktivnosti udruge, gđica Nikolina Posuda, vrt.

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Redovna godišnja skupština Udruge tjelesnih invalida Bjelovar održana je u prostorijama Hotela Central, u petak, 23.03.2012. godine s početkom u 16,00 sati.
Na skupštini je sudjelovalo 92 osobe; od toga 86 članova udruge s pravom glasa.

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Rad skupštine odvijao se prema slijedećemu dnevnom redu:
1. Otvaranje Skupštine:
a) Izbor radnoga predsjedništva i predsjedavajućeg;
b) Izbor verifikacijske komisije;
c) Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
2. Izvješće verifikacijske komisije;
3. Usvajanje poslovnika;
4. Izvješće o radu u 2011. godini;
5. Izvješće Nadzornoga odbora;
6. Prijedlog Programa rada za 2012. godinu;
7. Prijedlog financijskoga plana za 2012. godinu;
8. Izvješće stegovne komisije;
9. Razno.

Nakon otvaranja skupštine, izvješća verifikacijske komisije te usvajanja poslovnika, podneseno je izvješće o radu i izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju udruge u 2011. godini. Većinom glasova podnesena izvješća su prihvaćena.

Predloženi program rada i financijski plan za 2012. godinu većinom glasova su usvojeni.

Pod točkom 8. Izvješće stegovne komisije, zbog bolesti predsjednika gosp. Vladimira Benčaka, izvješće nije podneseno. Informaciju Općinskoga državnog odvjetništavo o odbacivanju bilo kakove sumnje na rad predsjednika Udruge ili njenih upravnih tijela, pročitao je gosp. T. Novosel.

Pod točkom 9. Razno, umjesto preminuloga Stanka Dostala, većinom glasova za novu članicu Stegovne komisije izabrana je Marta Kuzminović.
Skupština je završila s radom u 18,30 sati nakon čega je organiziran prigodni domjenak.

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

OSNOVNE ZNAČAJKE STRATEŠKOG PLANIRANJA

29.i 30.03.2012. godine u Daruvaru održana je radionica “Osnovne značajke strateškog planiranja“. Domaćin radionice bila je Udruga osoba s invaliditetom Daruvar. Predavanja je održala Andreja Tonč, iz agencije ADD tim d.o.o. iz Zagreba.

stratesko_planiranje.jpg

Na radionici je predstavljeno strateško planiranje, kome je namijenjeno, zašto planiramo, koje su moguće prepreke u procesu strateškog planiranja, razlika između strateškog planiranja i operativnog planiranja, koji su koraci u strateškom planiranju, razlika između vizije i misije. Sve korake procesa, na vrlo zanimljivim i primjerenim zadacima sudionici su radili u skupinama.

stratesko_planiranje_2.jpg

Na radionici su, kao predstavnici naše udruge sudjelovali Mladen Rajković, Ines Seleš, Berislav Urbanek, Antun Majurec i Štefica Diebalo.


5. SAJAM POSLOVA BJELOVARSKO – BILOGORSKE ŽUPANIJE

U Bjelovaru, 28. ožujka 2012. godine, u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područna služba Bjelovar održan je okrugli stol na temu “Pokrenimo akciju za posao“ u sklopu 5. Sajma poslova Bjelovarsko – bilogorske županije na kojem su sudjelovali predstavnici Udruge tjelesnih invalida Bjelovar.

5. SAJAM POSLOVA BJELOVARSKO – BILOGORSKE ŽUPANIJE

Tematska predavanja održali su:

  - Mihaela Dubravac Šigir, prof., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, načelnica odjela za cjeloživotno učenje i upravljanje fondovima EU
  - Teo Petričević, izvršni direktor ACT-a Čakovec, dobitnik prve nagrade za socijalno poduzetništvo u Hrvatskoj u siječnju 2012.g.
  - Lejla Šehić Rekić, predsjednica Volonterskog centra Osijek, nositeljica projekta “Jednake mogućnosti: Inkluzivno volontiranje kao put prema integraciji i većoj zapošljivosti“ koji je financirala Europska unija
  - Ruža Hrga, pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Bjelovar, interpretator Nacionalnog plana poticanja zapošljavanja za 2011./2012.g.

5. SAJAM POSLOVA BJELOVARSKO – BILOGORSKE ŽUPANIJE

Našu udrugu zastupali su Monika Polančec, Ines Seleš i Berislav Urbanek.

Kroz Sajmove poslova Hrvatski zavod za zapošljavanje ostvaruje direktni kontakt između poslodavaca i potencijalnih radnika, potiče na aktivnost u traženju posla, omogućava partnerstvo svih dionika na tržištu rada, pruža informacije o mogućnostima obrazovanja, volontiranja, stipendiranja i cjeloživotnog učenja te naglašava važnost znanja i vještina potrebnih na tržištu rada.


PARAOLIMPIJSKI ŠKOLSKI DAN

U Bjelovaru, 27.03.2012.g., od 12,00 do 16,00 h u III. OŠ Bjelovar održan je Paraolimpijski školski dan – program Međunarodnog paraolimpijskog odbora koji se uspješno provodi u 7 europskih država, s ciljem senzibiliziranja djece na pitanje sportaša s invaliditetom i invalidnosti općenito. Projekt se u Hrvatskoj provodi pod pokroviteljstvom Hrvatskoga
paraolimpijskog odbora.

PARAOLIMPIJSKI ŠKOLSKI DAN

PARAOLIMPIJSKI ŠKOLSKI DAN

PARAOLIMPIJSKI ŠKOLSKI DAN

PARAOLIMPIJSKI ŠKOLSKI DAN

U aktivnostima sudjelovali su učenici od 1. do 8. razreda te poznati bjelovarski sportaši s invaliditetom – paraolimpijci Josip Slivar i Slaven Hudina te predsjednik Hrvatskoga paraolimpijskog odbora, Ratko Kovačić. U učionicama održana su prigodna predavanja dok su na školskom igralištu djeca u grupama isprobavala pomagala kojima se služe osobe s invaliditetom: štake, invalidska kolica i bijeli štap kojim se koriste slijepe osobe. Tako su se djeca mogla uvjeriti kako sportaši s invaliditetom postižu svjetske rezultate zahvaljujući upornom vježbanju i velikoj motivaciji. Sport je aktivnost koja jača samopouzdanje svih, a ne samo osoba s invaliditetom te stoga bitan za razvoj školske djece.

KONVENCIJA UN – EDUKACIJA – LOKALNA SAMOUPRAVA

Predavanje – radionica u okviru provedbe projekta Udruge tjelesnih invalida Bjelovar i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (MZSS):

KONVENCIJA UN – EDUKACIJA – LOKALNA SAMOUPRAVA

U Bjelovaru, 13.03.2012. godine, održano je predavanje, kao 1. točka dnevnoga reda sjednice Županijske skupštine Bjelovarsko – Bilogorske Županije.

KONVENCIJA UN – EDUKACIJA – LOKALNA SAMOUPRAVA

Cilj predavanja je informiranje vijećnika o pravima osoba s invaliditetom na neovisno življenje u zajednici i praktičnoj implementaciji smjernica koje proizlaze iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Teme:

1. Uvod u provedbu projekta; Potreba zaštite i promicanja ljudskih prava osoba s invaliditetom i suzbijanje svih oblika nasilja i diskriminacije te povećanje kvalitete života u lokalnoj zajednici. - gosp. Tomislav Novosel, prof.

2. Ciljevi:
- smanjenje predrasuda i razvoj svijesti o potrebama i mogućnostima osoba s invaliditetom, a posebno osoba s tjelesnim invaliditetom, kako bi potaknuli ostvarivanje njihovog aktivnijeg uključivanja u svakodnevni život i rad, zajedno s drugim sugrađanima;
- veća sredstva u lokalnim proračunima za ovu namjenu;
- povećanje broja zaposlenih osoba s invaliditetom;
- povećanje broja pomoćnika u nastavi za učenike s invaliditetom;
- povećanje broja pomoćnika u kući i osobnih asistenata;
- povećanje broja dnevnih boravaka pri mjesnim odborima;
- smanjenje broja barijera u smislu povećanja pristupačnosti. - gosp. Tomislav Novosel, prof.

KONVENCIJA UN – EDUKACIJA – LOKALNA SAMOUPRAVA

3. Konvencija UN i provedba u jedinicama lokalne uprave i samouprave (prikaz stanja pristupačnosti) – gosp. Zorislav Bobuš, dr. med.

4. Provedba Konvencije UN u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji; Analiza članaka Konvencije u kojima se prepoznaju aktivnosti Udruge tjelesnih invalida Bjelovar te njenih partnera (djeca s teškoćama u razvoju, obrazovanje, pristupačnost, jednakost pred Zakonom, pristup pravosuđu, neovisno življenje i uključenost u zajednicu, primjereni životni standard i socijalna zaštita, sloboda izražavanja i mišljenja te pristup informacijama, osposobljavanje i rehabilitacija, rad i zapošljavanje sudjelovanje u političkom i javnom životu, sudjelovanje u kulturnom životu, rekreaciji, razonodi i športu). – gđica Nikolina Posuda, vrt.

5. Prijedlog zaključka; Donošenje Strategije Bjelovarsko – Bilogorske županije o izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2011. do 2016. godine – gosp. Tomislav Novosel, prof.

Sudionici:
- župan, dožupani, vijećnici Županijske skupštine
- pročelnici upravnih odjela
- predstavnici osoba s invaliditetom
- sredstva javnoga priopćavanja

KONVENCIJA UN – EDUKACIJA – LOKALNA SAMOUPRAVA

KONVENCIJA UN – EDUKACIJA – LOKALNA SAMOUPRAVA


POMOĆNIK U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

U Kutini, Pučko otvoreno učilište, 12.03.2012. godine, u organizaciji Udruge osoba s invaliditetom – OSI Kutina, u okviru trogodišnjega programa „Za život dostojan čovjeka“, kojega financira Ministarstvo socijalne politike i mladih, održano je predavanje na temu „Pomoćnik u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju“.

POMOĆNIK U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Cilj ovoga predavanja bio je ukazati na važnost uključivanja djece s teškoćama u redovni školski sustav, za cjelokupno društvo.

Teme:

1. O važnosi inkluzivnog pristupa odgoju i obrazovanju djece s poteškoćama te ravnopravnoj integraciji u društvo, govorio je izvršni direktor udruge IDEM, gosp. Darko Kobetić, prof. reh.

POMOĆNIK U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

2. Iskustva u radu pomoćnika u nastavi i Mobilnoga stručnoga tima, iznijeli su predsjednik udruge, gosp. Tomislav Novosel, prof. i voditeljica projekta, gđica Nikolina Posuda, vrt.

POMOĆNIK U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

3. Iskustva na terenu te važnost provođenja supervizije pomoćnika u nastavi, iznijela je gđa Ana Ivančan, prof. def.

4. Predsjednica Saveza hrvatskih udruga tjelesnih invalida, gđa Jozefina Kranjčec, dodala je da bi se u financiranje asistenata u nastavi trebala uključiti i lokalna zajednica te Ministarstvo. Također, ističe kako je prijedlog promjena Zakona u javnoj raspravi te će dati sve od sebe da se gore navedeno i realizira.

POMOĆNIK U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

JAVNO SAVJETOVANJE, IZAZOVI U PROVEDBI ZAKONA O UDRUGAMA

U Zagrebu, hotel Dubrovnik, 06.03.2012. godine, u organizaciji Vladinog Ureda za udruge i Ministarstva uprave, održano je javno savjetovanje o dosadašnjim izazovima u provedbi Zakona o udrugama te rasprava o mogućnostima rješavanja uočenih problema i predlaganja rješenja.

JAVNO SAVJETOVANJE, IZAZOVI U PROVEDBI ZAKONA O UDRUGAMA

Donošenjem Zakona o udrugama 2001. godine, uz sudjelovanje niza domaćih i međunarodnih stručnjaka, učinjen je korak naprijed u jačanju autonomije u radu udruga, kao privatno – pravnih osoba koje osnivaju i kojima upravljaju njihovi članovi. Nakon deset godina od stupanja na snagu ovoga Zakona, tijela javne vlasti neposredno uključena u primjenu, kao i brojne organizacije civilnoga društva, uočili su niz problema i poteškoća u njegovoj provedbi, stoga je održano javno savjetovanje te rasprava na ovu temu.
Skup je organiziran u sklopu IPA 2009 projekta “Jačanje kapaciteta Vladinog Ureda za udruge za izgradnju učinkovitog partnerstva s organizacijama civilnog društva u borbi protiv korupcije”, a otvorio ga je ministar uprave, gosp. Arsen Bauk.

JAVNO SAVJETOVANJE, IZAZOVI U PROVEDBI ZAKONA O UDRUGAMA

JAVNO SAVJETOVANJE, IZAZOVI U PROVEDBI ZAKONA O UDRUGAMA

Obnašatelj dužnosti ravnatelja Vladinog Ureda za udruge, gosp. Igor Vidačak, rekao je kako je teško pomiriti zahtjeve udruga za većom autonomijom u radu te potrebe i zahtjeve za kvalitetnijim nadzorom, naročito nad onim udrugama koje se financiraju izravno ili neizravno iz državnog proračuna.
Javnom savjetovanju te raspravi nazočili su i predstavnici Udruge tjelesnih invalida Bjelovar; predsjednik udruge, gosp. Tomislav Novosel, prof. i suradnica za projektne aktivnosti udruge, gđica Nikolina Posuda, vrt.

JAVNO SAVJETOVANJE, IZAZOVI U PROVEDBI ZAKONA O UDRUGAMA

UVOĐENJE SOCIJALNE USLUGE “POMOĆNIK U KUĆI”

UVOĐENJE SOCIJALNE USLUGE

Povodom završetka testne faze aktivnosti „Pomoćnik u kući“ osobama s tjelesnim invaliditetom, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar održala je Okrugli stol na kojemu su
predstavili program pod nazivom “Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom”, koji se provodi već drugu godinu.

UVOĐENJE SOCIJALNE USLUGE

Riječ je o programu čiji je cilj povećanje socijalnog uključivanja korisnika kroz područja aktivnosti: ostanak djece u svojim obiteljima, pohađanje škole u mjestu stanovanja, završetak
školovanja i stjecanje primjerenog zvanja, zapošljavanje nezaposlenih i što duži rad zaposlenih te samostalno kretanje i neovisno življenje najteže skupine osoba s invaliditetom, stopostotnih invalida uz pomoć osobnog asistenta, pomoćnice u kući i prijevoza kombijem.

UVOĐENJE SOCIJALNE USLUGE

- Kroz uslugu „Pomoćnik u kući“ želimo pomoći osobama s najtežim stupnjem tjelesnog invaliditeta, rekao je predsjednik UTIB Tomislav Novosel, naglasivši da je tim osobama potrebno osigurati primjerenu pomoć i njegu u kući te omogućiti samostalno kretanje u zajednicama u kojima žive, naravno, nastavio je Novosel, iskustva koja ćemo koristiti su osobni asistent i standardi socijalnih usluga u koje ulaze 15 standarda kvalitete socijalnih usluga, koji su podijeljeni u nekoliko grupa i svaki od njih je obrazložen kontrolnim elementima, kako bi mogli vidjeti da li je taj standard proveden na određenoj grupi.

UVOĐENJE SOCIJALNE USLUGE

Gospodin Novosel je također pojasnio, kako su izabrali korisnike kojima je potrebna pomoć u kući, istaknuvši da su to osobe s najtežim tjelesnim invaliditetom, osobe kojima su potrebna ortopedska pomagala, kolica ili štake i teža socijalna anamneza (da li korisnik živi sam ili sa supružnikom, koji je također osoba s invaliditetom, kakvo je financijsko stanje i ostali socijalni kriteriji).
- Udruga tjelesnih invalida Bjelovar poslala je upitnik na 74 adrese, vratio se 51 ispunjeni upitnik, koji smo sistematizirali u registar korisnika potencijalnih i usluga koje oni žele, a sada ćemo utvrditi da li je to opravdano, kazao je Novosel i dodao da je do sada 25 korisnika posjećeno i napravljene su usluge koje su oni trebali. Problem je kako obaviti usluge korisnicima izvan Bjelovara, u općinama, problem je putovanje pa radimo na tome da u jednom nizu obuhvatimo nekoliko lokacija, rekao je Novosel, i za to smo našli rješenje, tako što smo zemljopisno pozicionirali naše korisnike, a sve s ciljem optimiranja usluga i novaca.

UVOĐENJE SOCIJALNE USLUGE

Uz predstavnike Udruge tjelesnih invalida Bjelovar sastanku su nazočili predstavnici Grada Bjelovara, Zavoda za zapošljavanje, Obiteljskog centra BBŽ, Gradskog društva Crvenog križa te predstavnici Općina Veliko Trojstvo, V. Grđevac i Severin. Na sastanku nije bilo predstavnika iz Bjelovarsko-bilogorske županije, ali su poslali podršku aktivnosti.

UVOĐENJE SOCIJALNE USLUGE

UVOĐENJE SOCIJALNE USLUGE

Neke od aktivnosti:
Kontrola šećera i tlaka u prostorijama udruge

UVOĐENJE SOCIJALNE USLUGE

Prijevoz učenika u školu i nazad

UVOĐENJE SOCIJALNE USLUGE

Kućanski poslovi

UVOĐENJE SOCIJALNE USLUGE


PROVEDBA KONVENCIJE UJEDINJENIH NARODA O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ Ž.

Kako bi se upoznao s njihovim radom, zamjenik župana Bjelovarsko-bilogorske županije Krešo Jelavić primio je 31. siječnja predstavnike udruga okupljene u Koaliciji za život u zajednici iz Zagreba, te predstavnike Udruge tjelesnih invalida Bjelovar.

PROVEDBA KONVENCIJE UJEDINJENIH NARODA O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

Koaliciju za život u zajednici čini osam organizacija civilnog društva koje se zalažu za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom u Hrvatskoj, a njezin cilj je osvješćivanje javnosti kako i osobe s invaliditetom imaju jednaka prava na život u zajednici. Ispred Koalicije bili su prisutni Neven Trbović – Udruga za inkluziju, Senada Halilović – Udruga za samozastupanje, Kristijan Grđan – Udruga osoba sa psihičkim smetnjama Sjaj, Maja Hasanbašić – Centar za ljudska prava, Karmen Nenadić – Hrvatski savez slijepih, Sanja Taracy – udruga gluhoslijepih Dodir. Člankom 19. UN-ove Konvencije za prava osoba s invaliditetom propisano je da svaka osoba s invaliditetom ima jednako pravo na život u zajednici, a obzirom da ju je Republika Hrvatska ratificirala, Konvencija je obvezujuća za RH. Koalicija za život u zajednici osnovana je prije godine dana sa željom da se taj članak uspješno i kvalitetno provodi. Za punu provedbu navedene konvencijske odredbe nužna je administrativna i fiskalna decentralizacija, pa Koalicija smatra kako ključnu ulogu u njezinoj provedbi imaju upravo lokalne zajednice tako da su u zadnja tri mjeseca obišli skoro sve županije i 10 lokalnih jedinica i gradova.

PROVEDBA KONVENCIJE UJEDINJENIH NARODA O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

O provedbi konvencije UN-a na području naše županije govorili su Tomislav Novosel i Ratko Kovačić. T. Novosel predstavio je projekt Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (MZSS) „Konvencija UN-Edukacija-Lokalna samouprava“ koji je u realizaciji.


POMOĆNIK U NASTAVI ZA UČENIKE S TJELESNIM INVALIDITETOM

Tiskovna konferencija o provedbi i problemima u provedbi projekta

„POMOĆNIK U NASTAVI ZA UČENIKE S TJELESNIM INVALIDITETOM“

U petak, 27.01.2012. godine u 13,00 sati u Bjelovaru, prostorije Veleučilišta, A. B. Šimića 1, održana je Tiskovna konferencija “Pomoćnik u nastavi za učenike s tjelesnim invaliditetom“.

Cilj ove konferencije je sinergijskim djelovanjem dionika: Bjelovarsko-bilogorske županije, Grada Bjelovara, Zavoda za socijalnu skrb u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Obiteljskog centra Bjelovarsko-bilogorske županije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područne služba Bjelovar te osnovnih i srednjih škola, osigurati djeci s tjelesnim invaliditetom te drugim teškoćama, kontinuiranu pomoć u nastavi do kraja školske godine 2011./2012.

POMOĆNIK U NASTAVI ZA UČENIKE S TJELESNIM INVALIDITETOM

Teme:

1. Izvješće o provedbi projekta od 01.09.2011. do 27.01.2012. predstavili su predsjednik udruge, gosp. Tomislav Novosel, prof. i voditeljica projekta, gđica Nikolina Posuda, vrt.

2. Problemi i prijedlozi rješenja do kraja školske 2011./2012. godine

 • 20-ero djece s područja gradova: Bjelovara, Čazme i Garešnice te općina: Velikog Grđevca, Velike Pisanice i Ivanske ostaje bez pomoćnice u nastavi!
 • Prijedlog rješenja: volontiranje sadašnjih pomoćnica u nastavi, zaposlenih preko programa „Javnih radova“ do novih ugovora.

POMOĆNIK U NASTAVI ZA UČENIKE S TJELESNIM INVALIDITETOM

Sudionici:

 • učenici, učitelji, roditelji, pomoćnice u nastavi;
 • članice Mobilnoga stručnog tima;
 • članovi upravnih tijela Udruge tjelesnih invalida Bjelovar;
 • predstavnici Obiteljskog centra Bjelovarsko-bilogorske županije;
 • ravnatelji i stručni suradnici osnovnih i srednjih škola BBŽ.REGIONALNI FORUM DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA U VARAŽDINU

U Varaždinu, 18.01.2012. godine, u organizaciji Programa JAKO, Autonomnog centra – ACT, CEDRA Čakovec i udruge SLAP iz Osijeka, održan je “Regionalni forum društvenog poduzetništva – prema zajedničkoj strategiji i viziji razvoja”

REGIONALNI FORUM DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA U VARAŽDINU

Regionalni forum okuplja predstavnike javnog, privatnog profitnog i privatnog neprofitnog sektora, s ciljem pokretanja diskusije i donošenja smjernica za stvaranje poticajnog i učinkovitog okruženja za daljnji razvoj eko-društvenog poduzetništva u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

 • Forum je ukratko predstavio Darko Ciglar, voditelj Programa JAKO.
 • Uvodno predavanje o Društvenom poduzetništvu održala je zamjenica župana Varaždinske županije, Blanka Glavica – Ječmenica.
 • ACT/ CEDRA Čakovec predstavio je Teo Petričević.
 • Diskusije po sektorskim skupinama bile su usmjerena na Nacionalnu strategiju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva te Strategiju za razvoj društvenog poduzetništva, koja je u pripremi, ali i stvaranje nacionalnog Foruma socijalnog poduzetništva, Clustera za eko-društveni razvoj CEDRA na nacionalnoj i regionalnoj razini te na međunarodni projekt ESENSEE – Eko-društvena mreža južne i istočne Europe, koji su pokrenule upravo organizacije iz Hrvatske.

Forumu su nazočili i predstavnici Udruge tjelesnih invalida Bjelovar; predsjednik udruge, gosp.  Tomislav Novosel, prof. i suradnica za projektne aktivnosti udruge, gđica Nikolina Posuda, vrt.

REGIONALNI FORUM DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA U VARAŽDINU

KAKO SE ŠTO BOLJE PREDSTAVITI

Bjelovar, 18.01.2012.

U okviru provedbe druge godine 3-godišnjega programa Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi “Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom“ Udruga tjelesnih invalida Bjelovar organizirala je 17.01.2012. godine u prostorijama Male gradske vijećnice, Bjelovar tiskovnu konferenciju i radionicu

„KAKO SE ŠTO BOLJE PREDSTAVITI“

Cilj ove komponente programa je povećanje kompetencija nezaposlenih osoba s tjelesnim invaliditetom te povećanje zapošljivosti i uključivanje na tržište rada kroz radionice komunikacijskih vještina, samozastupanja i predstavljanja na tržištu rada. Radionice će se održavati u prostorijama Udruge u trajanju od 20 sati pod stručnim vodstvom Dalibora Vukalovića, profesora psihologije.

Prisutnim članovima Udruge predstavljene su i aktivnosti vezane uz osnivanje zadruge temeljene na načelima socijalnog poduzetništva.

KAKO SE ŠTO BOLJE PREDSTAVITI

KAKO SE ŠTO BOLJE PREDSTAVITI

RADIONICA: SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO KAO MODEL RAZVOJA

U Daruvaru, 16.12.2011.g., u organizaciji Društva multiple skleroze Bjelovarsko-bilogorske županije u suradnji s Bjelovarsko-bilogorskom županijom uz financijsku potporu Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija održana je radionica “Socijalno poduzetništvo kao model razvoja“.

Kratak uvod u teme radionice predstavila je Iva Vatrov, pročelnica Upravnog odjela za Europske integracije i međunarodnu suradnju BBŽ.

Eko-socijalnu ekonomiju predstavila je Sonja Vuković iz Udruge Slap uz primjere dobre prakse socijalnog poduzetništva.

Citadela – model dobre prakse zapošljavanja osoba s invaliditetom predstavila je Mirjana Anić, predsjednica Udruge Zvono iz Belišća.

Sudionici: predstavnici udruga osoba s invaliditetom iz Bjelovarsko-bilogorske županije.

RADIONICA: SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO KAO MODEL RAZVOJA

RADIONICA: SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO KAO MODEL RAZVOJA


INFORMATIČKA EDUKACIJA NEZAPOSLENIH I OSTALIH ČLANOVA PO ECDL STANDARDU

INFORMATIČKA EDUKACIJA NEZAPOSLENIH I OSTALIH ČLANOVA PO ECDL STANDARDU

U okviru provedbe druge godine 3-godišnjega programa Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (MZSS) i Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, pod nazivom „Socijalno uključivanje mladih i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom“, održana je u utorak, 13.12.2011. godine, u Gimnaziji Bjelovar (kabinet informatike), tiskovna konferencija. Tom prilikom istaknuto je da je cilj ove komponente programa, povećanje kompetencija nezaposlenih osoba s tjelesnim invaliditetom te povećanje zapošljivosti i uključivanje na tržište rada.

INFORMATIČKA EDUKACIJA NEZAPOSLENIH I OSTALIH ČLANOVA PO ECDL STANDARDU

Edukacija je za sve članove besplatna, izvodi se po planu i programu koji omogućava polaganje ispita u ECDL sustavu koji također, kroz predmetni program MZSS-a financira udruga.

Do sada je informatičku edukaciju prošlo oko pedeset članova udruge, osmero ih je položilo ECDL ispite (7 modula) a petnaest ih je u fazi polaganja.

INFORMATIČKA EDUKACIJA NEZAPOSLENIH I OSTALIH ČLANOVA PO ECDL STANDARDU

Sudionici tiskovne konferencije bili su polaznici edukacije, profesorica informatike gđa Mihaela Kelava, predstavnica grada Bjelovara i članovi upravnih tijela Udruge tjelesnih invalida Bjelovar.

Stranica 26 od 31 //« First  <  24 25 26 27 28 >  Last »