Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

AKCIJA PRIKUPLJANJA DONACIJA ZA NABAVKU POTKOLJENIČNE PROTEZE

PREDSTAVLJANJE SHEME DODJELE BESPOVRATNIH SRED. IZ SEKTORA OBRAZOVANJA U OKVIRU IV. KOMPONENTE IPAe

U ponedjeljak, 14.02.2011. u Koprivnici, predstavnici Udruge tjelesnih invalida Bjelovar nazočili su predstavljanju čiji je cilj bio upoznati potencijalne korisnike o mogućnostima financiranja projekata kroz dodjele bespovratnih sredstava u okviru IV. komponente IPA-e «Razvoj ljudskih potencijala».

Za našu udrugu važan je sektor obrazovanja: «Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav – promicanje jednakih mogućnosti u pristupu obrazovanju – učenici s teškoćama» u smislu nastavka započetih aktivnosti u projektu «Pomoćnik u nastavi».

PREDSTAVLJANJE SHEME DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ SEKTORA OBRAZOVANJA U OKVIRU IV. KOMPONENTE IPA-e: RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

PREDSTAVLJANJE SHEME DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ SEKTORA OBRAZOVANJA U OKVIRU IV. KOMPONENTE IPA-e: RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

PREDSTAVLJANJE AKCIJSKOGA PLANA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM BBŽ

Predstavljanje Akcijskoga plana, na kojemu su sudjelovali i predstavnici Udruge tjelesnih invalida Bjelovar T. Novosel, I. Seleš i Š. Doiebalo, održano je 11.02.2011. godine u hotelu Central u Bjelovaru.

Aktivnosti izrade akcijskih planova za zapošljavanje osoba s invaliditetom dio je prve komponente projekta IPA 2007-2009 koja ima za cilj jačanje kapaciteta lokalnih dionika kako bi bolje kreirali mjere aktivne politike tržišta rada na regionalnoj razini.

PREDSTAVLJANJE AKCIJSKOGA PLANA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM BBŽ

PREDSTAVLJANJE AKCIJSKOGA PLANA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM BBŽ

PREDSTAVLJANJE AKCIJSKOGA PLANA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM BBŽ

POMOĆNIK U NASTAVI ZA UČENIKE S TJELESNIM INVALIDITETOM

U utorak, 01.02.2011. godine u 10,00 sati održana je tiskovna konferencija na kojoj je podneseno izvješće o provedbi i završetku projekta

Ministarstva obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti (MOBMS)
i
Udruge tjelesnih invalida Bjelovar

Sudionici konferencije bili su:
Učenici, roditelji, pomoćnici u nastavi; Članovi upravnih tijela Udruge tjelesnih invalida Bjelovar; Predstavnici grada i županije; Hrvatski zavod za zapošljavanje – HZZ; Obiteljski centar Bjelovar; Centar za socijalnu skrb Bjelovar; Ravnatelji i stručni suradnici osnovnih i srednjih škola BBŽ; Gosti iz suradničkih udruga iz Daruvara i Križevaca.

Teme i predavači:

 1. Izvješće o provedbi projekta – T. Novosel;
 2. Rezultati učenika koji su obuhvaćeni projektom – N. Posuda;
 3. Uloga mobilnoga stručnog tima – Centar podrške – N. Posuda ;
 4. Provedba započetih aktivnosti do kraja šk. g. 2010./2011. i plan za dalje - T. Novosel;
 5. Obveze i mogućnosti realizacije osnivača (grad Bjelovar i Bjelovarsko bilogorska županija), HZZ – T. Novosel;

Partneri:

 • Bjelovarsko-bilogorska županija,
 • Grad Bjelovar,
 • Obiteljski centar Bjelovar.

Zaključci:

 1. Prema podacima Udruge i HZZ-a, na području Bjelovarsko bilogorske županije u ovoj školskoj godini zaposleno je 27 pomoćnika u nastavi (5 – projektom MOBMS-a, 22 – HZZ);
 2. Nastavak financiranja projekta do završetka šk.g. 2010./2011. – provest će se u suradnji Udruge, HZZ-a i lokalne samouprave;
 3. Za novu 2011./2012. šk.g. pripremiti se i projektom obuhvatiti sve učenike koji se već nalaze u sustavu te nove koji će upisati I. razred osnovne škole;
 4. Nastaviti s osposobljavanjem nezaposlenih, na HZZ prijavljenih osoba sa SSS, za pomoćnike u nastavi;
 5. Napraviti i verificirati plan i program za zanimanje „Pomoćnik u nastavi“ – Udruga, Obiteljski centar i Pučko otvoreno učilište;
 6. Završiti s edukacijom Mobilnoga stručnog tima – MST kao centra podrške za sve subjekte u sustavu „Pomoćnik u nastavi“;
 7. Tražiti od krovnih institucija (SOIH, POSI, HSUTI, SDDH) veće zalaganje za sustavnu provedbu Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju te za hitno donošenje provedbenih propisa.

POMOĆNIK U NASTAVI ZA UČENIKE S TJELESNIM INVALIDITETOM

POMOĆNIK U NASTAVI ZA UČENIKE S TJELESNIM INVALIDITETOM

POMOĆNIK U NASTAVI ZA UČENIKE S TJELESNIM INVALIDITETOM

POMOĆNIK U NASTAVI ZA UČENIKE S TJELESNIM INVALIDITETOM

Potpisivanje Povelje o pristupačnosti javnih prostora osobama s invaliditetom

U četvrtak, 13. siječnja 2011. godine u maloj vijećnici Grada Bjelovara gradonačelnici Bjelovara i Daruvara Antun Korušec i Dalibor Rohlik potpisali su Povelju o pristupačnosti javnim prostorima osobama s invaliditetom.

Uz predsjednika Gradskog vijeća Grada Bjelovara Željka Maletića potpisivanju su nazočili i zamjenici gradonačelnika Đurđica Ištef Benšić i Ante Topaloviće te predstavnici udruga invalida Bjelovara i Daruvara Tomislav Novosel, predsjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar i Manda Davidović, predsjednica Udruge distrofičara oboljelih od dječje i cerebralne paralize i ostalih neuromuskulatornih oboljenja Daruvar.

Do sada je 30 hrvatskih gradova potpisalo Povelju o prilagođavanju gradskih površina i omogućavanju osobama s invaliditetom lakše uključivanje u svakodnevni život. Povelja je dio projekta Pravo na život u zajednici: Socijalno uključivanje i osobe s invaliditetom, koji u Hrvatskoj provodi Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).

Potpisivanjem Povelje gradovi se i formalno obvezuju javne prostore učiniti dostupnima svim građanima, naglasio je gradonačelnik Antun Korušec te dodao da Grad Bjelovar već niz godina čini puno za ostvarenje osnovnih ljudskih prava za osobe s invaliditetom.

Gradonačelnik Daruvara Dalibor Rohlik posebno je naglasio da je Grad Daruvar 2009. godine usvojio Daruvarsku strategiju jedinstvene politike za osobe s invaliditetom s ciljem osiguravanja njihove potpune integracije u sva životna područja, kao i sprječavanja svakog oblika diskriminacije na temelju invaliditeta.

Predsjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar Tomislav Novosel rekao je da je to još jedan korak bliže ka oživotvorenju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom i Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine. Nakon potpisivanja ove povelje, od grada Bjelovara i civilnoga sektora – udruga, očekuje se da zajednički donesu Bjelovarsku strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2010. do 2015. godine gdje će se, kroz rasprave i donošenje proračuna i utvrđivanja proračunskih pozicija moći kvalitetno planirati zahvati, rokovi i sredstva a sve s ciljem uklanjanja postojećih prostornih prepreka te stvaranja okružja u kojemu će javni prostori, javne usluge i komunikacije biti u najvećoj mogućoj mjeri dostupni svim stanovnicima.

Voditeljica programa Socijalno uključivanje pri UNDP-u Jasmina Papa, zahvaljujući se gradonačelnicima Bjelovara i Daruvara, naglasila je važnost spremnosti gradova da sustavnim mjerama potiču stvaranje okružja u kojem će javni prostori i usluge te komunikacije biti u najvećoj mogućoj mjeri dostupni svim stanovnicima.

Potpisivanje Povelje o pristupačnosti javnih prostora osobama s invaliditetom

Potpisivanje Povelje o pristupačnosti javnih prostora osobama s invaliditetom

Potpisivanje Povelje o pristupačnosti javnih prostora osobama s invaliditetom

Potpisivanje Povelje o pristupačnosti javnih prostora osobama s invaliditetom

Stvaranje uvjeta za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom na području Bjelovara i okolice

U okviru provedbe programa Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (MZSS) pod naslovom “Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom“ članovi radne grupe za zapošljavanje članova UTIB-a Tomislav Novosel, Ines Seleš i Mirela Štefinec posjetili su grad Daruvar.

Obavili su stručnu posjetu zaštitnoj radionici „SUVENIR ARBOR VITAE“ d.o.o te se upoznali s organizacijsko proizvodnim procesom i problemima koji prate ovaj sektor poslovanja. Nakon uvodnoga razgovora, direktorica Sanja Bogdan Pavlović provela nas je proizvodnim pogonima zaštitne radionice;

Stvaranje uvjeta za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom na području Bjelovara i okolice

Stvaranje uvjeta za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom na području Bjelovara i okolice

Stvaranje uvjeta za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom na području Bjelovara i okolice

Sudjelovali su na predstavljanju projekta Udruge osoba s invaliditetom Daruvar, financiranoga iz programa IPA-e IV „Razvoj ljudskih potencijala“.

Stvaranje uvjeta za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom na području Bjelovara i okolice

Stvaranje uvjeta za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom na području Bjelovara i okolice

Stvaranje uvjeta za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom na području Bjelovara i okolice

Cilj ovih aktivnosti je proučavanje organizacijskih i financijskih mogućnosti za osnivanje zaštitne radionice u gradu Bjelovaru.


Početak edukacije članova mobilnog stručnog tima za praćenje rada pomoćnika u nastavi

U okviru provedbe programa Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (MZSS) pod naslovom “Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom” 28.12.2010. u Obiteljskome centru Bjelovar, počela je edukacija članova Mobilnoga stručnog tima za praćenje rada pomoćnika u nastavi.

Članovi Mobilnoga stručnog tima – MST:

 • Nikolina Posuda, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar;
 • Romana Misir, Obiteljski centar Bjelovar;
 • Mirjana Skukan, III. osnovna škola Bjelovar;
 • Ines Mihajlović, II. osnovna škola Bjelovar;
 • Marica Šabić, IV. osnovna škola Bjelovar.

Dijelu predavanja prisutvovali su Tomislav Novosel, voditelj programa i Ana Ivančan, vanjska evaluatorica.

Teme:

 1. Model edukacijskog uključivanja učenika s teškoćama u redovan sustav odgoja i obrazovanja;
 2. Struktura modela: MST – PUN – Centar podrške;
 3. Sastav i zadaci Mobilnoga stručnog tima.

Edukaciju će obavljati gosp. Darko Kobetić, prof.reh., ravnatelj Učilišta za obrazovanje odraslih “IDEM” Zagreb.

image


image


PODJELA POKLONA ZA DJECU GRADA BJELOVARA

U četvrtak, 23. prosinca 2010. godine gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec sa zamjenikom Antom Topalovićem povodom božićnih blagdana podijelio je bonove predstavnicima Udruge invalida, Sindikata umirovljenika, Matice umirovljenika, Udruge umirovljenika Ždralova, Novoseljana i Prokljuvana te Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a za njihove članove, a prema njihovim popisima.
Grad Bjelovar umjesto poklon paketa osobama slabijeg socijalnog statusa je darovao bonove za kupnju namirnica, u vrijednosti 100 kuna, koje je primilo 10 članova Udruge tjelesnih invalida Bjelovar.

PODJELA POKLONA ZA DJECU GRADA BJELOVARA

Podjela poklona za djecu Grada Bjelovara održana je u Domu kulture gdje je organizirana i besplatna predstava Bjelovarskog kazališta “Za svako dobro dijete jedan dar”. Predstavu je izvela skupina “Mini Bjelokaz”.
Gradonačelnik Antun Korušec sa suradnicima podijelio je poklon pakete djeci s invaliditetom i djeci roditelja s invaliditetom koji su članovi Udruge invalida, djeci čiji su roditelji korisnici pomoći za uzdržavanje, djeci smještenoj u obitelji udomitelja, te djeci roditelja koji su članovi Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Grada Bjelovara.

PODJELA POKLONA ZA DJECU GRADA BJELOVARA


PRIGODNIM PREDAVANJEM I SVEČANOŠĆU OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM

U petak, 03.12.2010. godine u Hotelu Central u Bjelovaru, prigodnim predavanjem i svečanošću obilježen je Međunarodni dan osoba s invaliditetom.

Događaju je nazočilo 256 osoba s invaliditetom, gradonačelnik grada Bjelovara gosp. Antun Korušec, zamjenica gradonačelnika gospođa Đurđica Ištef – Benšić i stručni suradnici, dožupan Bjelovarsko bilogorske županije gosp. Saša Lukić sa suradnicama, predstavnici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, Županijskoga obiteljskog centra, Centra za socijalnu skrb, Gradskoga odbora crvenoga križa, jedinica lokalne samouprave i zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mira Pekač Knežević (http://www.posi.hr).

Predsjednik Udruge invalida Bjelovar gosp. Dražen Kokotić pozdravio je nazočne a potpredsjednik gosp. Tomislav Novosel podsjetio je na datum (1992. godina) i razloge proglašenja 3. prosinca Danom osoba s invaliditetom. Posebno je naglasio važnost Konvencije UN o osobama s invaliditetom te činjenicu da je, u skladu s konvencijom u pripremi i Bjelovarska strategija za osobe s invaliditetom koja će sigurno doprinijeti poboljšanju kvalitete njihova života.

Nakon pozdravnih riječi gosp. gradonačelnika i zamjenika župana, prigodno predavanje o pravima osoba s invaliditetom održala je gospođa Mira Pekač Knežević.

Slijedila je večera i ugodno druženje uz glazbu i ples.

PRIGODNIM PREDAVANJEM I SVEČANOŠĆU OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM

PRIGODNIM PREDAVANJEM I SVEČANOŠĆU OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM

PRIGODNIM PREDAVANJEM I SVEČANOŠĆU OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM

PRIGODNIM PREDAVANJEM I SVEČANOŠĆU OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM

PRIGODNIM PREDAVANJEM I SVEČANOŠĆU OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM

Edukacija za jačanje kapaciteta nositelja projekta (članova upravnih tijela udruge)

Prvi dio edukacije za jačanje kapaciteta nositelja projekta (članova upravnih tijela Udruge), u okviru provedbe programa Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (MZSS), pod naslovom «Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom» održan je 27. i 28.11.2010. godine u Varaždinskim Toplicama.

Obrađene su slijedeće teme:

 • Konvencija UN – osnovna načela;
 • Primjena Konvencije u našoj sredini;
 • Uvod u pisanje projekata;
 • Analiza odobrenoga projekta

Na kraju je, po pojedinim temama održana rasprava.

Predavanje je održao voditelj programa Tomislav Novosel, prof.

Edukacija za jačanje kapaciteta nositelja projekta

Edukacija za jačanje kapaciteta nositelja projekta

Doprinos komunikacije socijalnom uključivanju djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom

RADIONICA I STRUČNA PREDAVANJA:

DOPRINOS KOMUNIKACIJE SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU DJECE I ODRASLIH OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM – DEINSTITUCIONALIZACIJA

U okviru programa, kojega financira Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (MZSS) a provodi Udruga tjelesnih invalida Bjelovar organizirana je 24.11.2010. u Bjelovaru, Hotel Central, radionica i stručna predavanja.

Sudionici su bili Članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Predstavnici grada i županije, Obiteljski centar Bjelovarsko-bilogorske županije, Centar za socijalnu skrb Bjelovar.

Teme i predavači:

 1. Deinstitucionalizacija – Obiteljski centar Bjelovar
 2. Upravljanje domom pomoću govornih naredbi – E-GLAS d.o.o.
 3. Prezentacija rada Službe hitne socijalne podrške u kriznim situacijama (144) – Udruga «SPASITELJI»

Partneri:

 • Bjelovarsko-bilogorska županija
 • Centar za socijalnu skrb Bjelovar
 • Pučko otvoreno učilište Bjelovar

Doprinos komunikacije socijalnom uključivanju djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom - deinstitucionalizacija

Doprinos komunikacije socijalnom uključivanju djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom - deinstitucionalizacija

Doprinos komunikacije socijalnom uključivanju djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom - deinstitucionalizacija

Doprinos komunikacije socijalnom uključivanju djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom - deinstitucionalizacija

RADIONICA: POMOĆNIK U NASTAVI ZA UČENIKE S TJELESNIM INVALIDITETOM - iskustva i problemi

Radionica, u okviru projekta kojega financira Ministarstvo obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti (MOBMS), a provodi Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, održana je u Hotelu Central u Bjelovaru u subotu, 13.11.2010. godine.

Sudionici:
- Pomoćnici u nastavi
- Članovi upravnih tijela Udruge tjelesnih invalida Bjelovar;
- Predstavnici grada i županije;
- Obiteljski centar Bjelovarsko-bilogorske županije;
- Predstavnici suradničkih udruga iz Križevaca, Koprivnice i Kutine.

Teme i predavači:

 1. Dosadašnja iskustva i problemi u realizaciji – Izvršni direktor: Tomislav Novosel, prof.
 2. Profil i edukacija pomoćnika u nastavi – Obiteljski centar: Romana Misir, prof.
 3. Opći i posebni ciljevi projekta te pedagoška dokumentacija za praćenje ovoga vida nastave – Voditeljica projekta: Nikolina Posuda, dipl. radni rehabilitator

Utvrđeni su prioritetni zadaci u budućemu razdoblju:
 1. U suradnji s udrugom «Idem» formirati i educirati Mobilni stručni tim za stručnu podršku (MST) na razini Bjelovarsko bilogorske županije;
 2. Osigurati sredstva za provedbu ovoga projekta do kraja školske godine 2010./2011. (HZZ, JLS, projektne aktivnosti);
 3. U novoj 2011./2012. školskoj godini inzistirati da osnivači osnovnih i srednjih škola (grad Bjelovar, Bjelovarsko bilogorska županija i Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta) preuzmu svoju zakonsku obvezu.

RADIONICA: POMOĆNIK U NASTAVI ZA UČENIKE S TJELESNIM INVALIDITETOM - iskustva i problemi

RADIONICA: POMOĆNIK U NASTAVI ZA UČENIKE S TJELESNIM INVALIDITETOM - iskustva i problemi

RADIONICA: POMOĆNIK U NASTAVI ZA UČENIKE S TJELESNIM INVALIDITETOM - iskustva i problemi


AKTIVNOSTI UDRUGE POVODOM OBILJEŽAVANJA EUROPSKOG TJEDNA KRETANJA - 16. do 22.09.2010.

Tiskovna konferencija, pod radnim nazivom «Aktivnosti kojima se povećava pokretljivost osoba smanjene pokretljivosti i prepreke» održana je 21.09.2010. godine a obrađene su i predstavljene slijedeće teme i aktivnosti:

Tema 1.: Kako povećati pokretljivost osoba smanjene pokretljivosti
- Tjelesna aktivnost kao preventiva - predstavljanje ovogodišnjih sportskih rezultata članova sportskog kluba Udruge:

AKTIVNOSTI UDRUGE POVODOM OBILJEŽAVANJA EUROPSKOG TJEDNA KRETANJA - 16. do 22.09.2010.

AKTIVNOSTI UDRUGE POVODOM OBILJEŽAVANJA EUROPSKOG TJEDNA KRETANJA - 16. do 22.09.2010.

AKTIVNOSTI UDRUGE POVODOM OBILJEŽAVANJA EUROPSKOG TJEDNA KRETANJA - 16. do 22.09.2010.

- Sudjelovanje na maratonu osoba s invalidskim kolicima – Koprivnica, 16.09.2010;

AKTIVNOSTI UDRUGE POVODOM OBILJEŽAVANJA EUROPSKOG TJEDNA KRETANJA - 16. do 22.09.2010.

AKTIVNOSTI UDRUGE POVODOM OBILJEŽAVANJA EUROPSKOG TJEDNA KRETANJA - 16. do 22.09.2010.

AKTIVNOSTI UDRUGE POVODOM OBILJEŽAVANJA EUROPSKOG TJEDNA KRETANJA - 16. do 22.09.2010.

- Osnivanje Kluba osoba s mišićnom distrofijom i ostalim neuromuskularnim bolestima; podrška aktivnostima SDDH;
- Nabava specijalnoga kombi – vozila s podiznom rampom za osobe u invalidski kolicima;

Tema 2.: Kako i gdje u gradu Bjelovaru ukloniti prepreke koje bitno doprinose smanjenju pokretljivosti?

- Starčevićeva ulica … županija

AKTIVNOSTI UDRUGE POVODOM OBILJEŽAVANJA EUROPSKOG TJEDNA KRETANJA - 16. do 22.09.2010.

AKTIVNOSTI UDRUGE POVODOM OBILJEŽAVANJA EUROPSKOG TJEDNA KRETANJA - 16. do 22.09.2010.

- Trumbićeva – Matice hrvatske

AKTIVNOSTI UDRUGE POVODOM OBILJEŽAVANJA EUROPSKOG TJEDNA KRETANJA - 16. do 22.09.2010.

- Gradsko kupalište

AKTIVNOSTI UDRUGE POVODOM OBILJEŽAVANJA EUROPSKOG TJEDNA KRETANJA - 16. do 22.09.2010.

AKTIVNOSTI UDRUGE POVODOM OBILJEŽAVANJA EUROPSKOG TJEDNA KRETANJA - 16. do 22.09.2010.

Tema 3: Otvorenje sezone vježbanja u teretani za osobe s tjelesnim invaliditetom.

AKTIVNOSTI UDRUGE POVODOM OBILJEŽAVANJA EUROPSKOG TJEDNA KRETANJA - 16. do 22.09.2010.

AKTIVNOSTI UDRUGE POVODOM OBILJEŽAVANJA EUROPSKOG TJEDNA KRETANJA - 16. do 22.09.2010.

AKTIVNOSTI UDRUGE POVODOM OBILJEŽAVANJA EUROPSKOG TJEDNA KRETANJA - 16. do 22.09.2010.

AKTIVNOSTI UDRUGE POVODOM OBILJEŽAVANJA EUROPSKOG TJEDNA KRETANJA - 16. do 22.09.2010.

Okrugli stol povodom odobrenja projekta POMOĆNIK U NASTAVI ZA UČENIKE S TJELESNIM INVALIDITETOM

Povodom odobrenja financijske potpore od strane Ministarstva obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti (MOBMS), projektu Udruge tjelesnih invalida Bjelovar pod nazivom «POMOĆNIK U NASTAVI ZA UČENIKE S TJELESNIM INVALIDITETOM», u četvrtak, 02.09.2010. godine u Hotelu Central u Bjelovaru održana je promocija projekta i okrugli stol. 

Sudionici su bili učenici i roditelji – članovi Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, članovi upravnih tijela Udruge, predstavnici osnivača - grada i županije, Obiteljski centar, Centar za socijalnu skrb, Hrvatski zavod za pošljavanje, ravnatelji i stručni suradnici osnovnih i srednjih škola iz grada Bjelovara i Bjelovarsko bilogorske županije, kandidati za pomoćnike u nastavi te predstavnici sredstava priopćavanja.
Na početku, pročitano je pismo podrške projektu, pravobraniteljice za osobe s invaliditetom (POSI) gospođe Anke Slonjšak, dipl.oec.

Realizacijom projekta, čiji je nositelj Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, partneri Bjelovarsko bilogorska županija, grad Bjelovar i Obiteljski centar, osigurat će se petorici učenika – članova udruge, pomoćnik u nastavi.

Na «Okruglome stolu» iznesena su dosadašnja iskustva, naglašena potreba za većim angažmanom lokalne zajednice i osnivača te prezentiran plan djelovanja i nositelji u 2010./2011. školskoj godini. U prošloj 2009./2010. školskoj godini uvedeno je u osnovne i srednje škole grada Bjelovara i Bjelovarsko bilogorske županije, petnaest pomoćnika u nastavi.

Predložen je i usvojen hodogram aktivnosti pri uvođenju pomoćnika u nastavi:
- Na regularan način utvrđena potreba uvođenja PUN;
- Osigurano financiranje;
- Mobilni stručni tim (MST): stručno metodička izobrazba, uvođenje, dokumentacija, praćenje i evaluacija;
- Početak rada PUN.

U okviru predmetnoga projekta Udruga tjelesnih invalida s partnerima u projektu, domicilnim školama i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, provest će slijedeće aktivnosti:
- Formirati MST – za sve opcije, educirati sudionike aktivnosti;
- Utvrditi učenike (članove UTIB-a) - kandidate za PUN;
- Uz stručnu pomoć HZZ, OC, MST i domicilne škole – odabrati PUN;
- Sklopiti ugovore o radu s pomoćnicima u nastavi te ih uvesti u posao uz stručni nadzor suradnika domicilne škole i MST.

Izvršni direktor
Tomislav Novosel, prof.

Okrugli stol povodom odobrenja projekta POMOĆNIK U NASTAVI ZA UČENIKE S TJELESNIM INVALIDITETOM

Okrugli stol povodom odobrenja projekta POMOĆNIK U NASTAVI ZA UČENIKE S TJELESNIM INVALIDITETOM

Okrugli stol povodom odobrenja projekta POMOĆNIK U NASTAVI ZA UČENIKE S TJELESNIM INVALIDITETOM

Svečano uručivanje Ugovora o suradnji i financijskoj potpori – OSOBNI ASISTENTI

U srijedu, 25. kolovoza 2010. godine, u hotelu Sheraton u Zagrebu, svečano su uručeni Ugovori o suradnji i financijskoj potpori iz dijela prihoda od igara na sreću za provedbu projekata koji osiguravaju uslugu osobnih asistenata za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta. Ugovore je svečano uručila predsjednica Vlade Republike Hrvatske gospođa Jadranka Kosor

Svečanomu uručivanju Ugovora iz naše udruge nazočili su novi korisnici Dalibor Fištrović i Davor Frelih s roditeljima, asistentice Romana Majhen i Nada Bilek i voditelj projekta Tomislav Novosel.

Poziv za prijavu projekata udruga osoba s invaliditetom koje osiguravaju podršku osobnih asistenata osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu

Poziv za prijavu projekata udruga osoba s invaliditetom koje osiguravaju podršku osobnih asistenata osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu

Poziv za prijavu projekata udruga osoba s invaliditetom koje osiguravaju podršku osobnih asistenata osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu

Edukacija za nove osobne asistente i korisnike u Virovitici

U Virovitici, u prostorijama Udruge distrofičara Virovitica, Matije Gupca 78 (stara vojarna), održana je u petak, 23.07.2010. godine, edukacija novih osobnih asistenata i korisnika iz Virovitice, Bjelovara, i Slatine.

Edukaciju je, kao nositelj nacionalnoga projekta i krovna udruga, organizirala Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH a stručna predavanja održala je gospođa Marica Mirić sa suradnicima.

Iz naše udruge predavanja su pratili korisnici Davor Frelih i Dalibor Fištrović, osobne asistentice Nada Bilek i Romana Majhen te voditelj Tomislav Novosel.

Edukacija za nove osobne asistente i korisnike u Virovitici

Edukacija za nove osobne asistente i korisnike u Virovitici

Edukacija za nove osobne asistente i korisnike u Virovitici

Stranica 24 od 26 //« First  <  22 23 24 25 26 >