Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

AKCIJA PRIKUPLJANJA DONACIJA ZA NABAVKU POTKOLJENIČNE PROTEZE

AKTIVNOSTI NA POČETKU ŠK.G. 2011./2012.

U UVOĐENJU POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TJELESNIM INVALIDITETOM

U petak, 08.07.2011. godine u 13,30 sati u hotelu Central, Bjelovar, V. Lisinskoga 2 održana je Tiskovna konferencija na kojoj je predstavljen:

1. Prvi mobilni stručni tim (MST) u Bjelovarsko bilogorskoj županiji: Nikolina Posuda, viši radni terapeut-Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, Romana Misir, prof. logopedije i defektologije-Obiteljski centar Bjelovarsko-bilogorske županije, Marica Šabić, soc. pedagog-IV. OŠ Bjelovar, Mirjana Skukan, prof. psihologije-III. OŠ Bjelovar, Ines Mihajlović, prof. psihologije-II. OŠ Bjelovar, Tatjana Landsman, prof. defektologije-I. OŠ Bjelovar i Gordana Jančić, prof. defektologije-OŠ Čazma.
Kompetencije i ostale informacije o Mobilnome stručnom timu možete naći u prospektu.

AKTIVNOSTI NA POČETKU ŠK.G. 2011./2012. U UVOĐENJU POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TJELESNIM INVALIDITETOM

2. Odobreni projekt Ministarstva obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti (MOBMS) „Pomoćnik u nastavi za učenike s tjelesnim invaliditetom“
Aktivnosti predviđene projektom odvijat će se tokom 2011./2012. školske godine a odnose se na edukaciju, plaće i putne troškove pomoćnika u nastavi, dio naknade za voditeljicu projekta te za ostale zavisne troškove. Zavisno od toga hoće li se projekt provoditi u jednom ili oba polugodišta, sredstvima iz projekta financirat će se plaće osam ili četiri pomoćnika u nastavi. Ostale potrebe za pomoćnicima u nastavi planiramo podmiriti u suradnji s HZZ-om preko javnih radova i lokalnom upravom i samoupravom. Stručni dio poslova obavit će Mobilni stručni tim i stručnjaci Obiteljskoga centra Bjelovar.

Na kraju Tiskovne konferencije gospodin prof. Darko Kobetić svečano je, članicama Mobilnoga stručnog tima, uručio certifikate – potvrde o položenom Završnom ispitu, kojima se dokazuje njihova kompetentnost u primjeni teoretskih saznanja u praktičnom radu kroz ulogu člana Stručnog obilazećeg tima.

AKTIVNOSTI NA POČETKU ŠK.G. 2011./2012. U UVOĐENJU POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TJELESNIM INVALIDITETOM

Sudionici: Učenici, učitelji, roditelji, pomoćnici u nastavi; Članice Mobilnoga stručnog tima; Voditelj edukacije MST-a – Darko Kobetić; Članovi upravnih tijela Udruge tjelesnih invalida Bjelovar; Predstavnici Grada Bjelovara i Bjelovarsko- bilogorske županije; Hrvatski zavod za zapošljavanje; Obiteljski centar Bjelovarsko- bilogorske županije; Centar za socijalnu skrb Bjelovar; Ravnatelji i stručni suradnici osnovnih i srednjih škola BBŽ; Gosti iz suradničkih udruga;

AKTIVNOSTI NA POČETKU ŠK.G. 2011./2012. U UVOĐENJU POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TJELESNIM INVALIDITETOM

Partneri:
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Obiteljski centar Bjelovar3. KONFERENCIJA „POTPOROM DO ŠKOLE ZA SVE“

ZAGREB (Hypo centar) - 07.07.2011. od 09:00- 15:30

Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama ‘IDEM’ provodila je projekt „Cjeloživotnim obrazovanjem učitelja do škole za sve“. Cilj i svrha projekta bilo je ostvarenje inkluzivnog društva kroz povećanje edukacijske uključenosti učenika s teškoćama u srednjoškolsko obrazovanje.

Projekt se provodio u školskoj godini 2010./11. a uključivao je stručnjake iz posebnih odgojno-obrazovnih ustanova (edukacijsko-rehabilitacijske stručnjake, psihologe i socijalne radnike), te stručne suradnike i profesore srednjih škola iz 5 hrvatskih gradova – Zadra, Šibenika, Osijeka, Vukovara i Zagreba. Projekt se financira iz IV. komponente IPA programa - predpristupnog fonda Europske unije za Hrvatsku - (IPA for the Human Resources Development Component in Croatia 2007-2009).

Glavne aktivnosti ovog jednogodišnjeg projekta bile su dvije edukacije: jedna za profesore jedanaest srednjih škola, a druga za stručnjake 5 posebnih odgojno-obrazovnih ustanova.

Među sudionicima konferencije bila je i zaposlenica naše udruge, Nikolina Posuda, voditeljica projekta „Pomoćnik u nastavi za učenike s tjelesnim invaliditetom“ i članica bjelovarskog Mobilnoga stručnog tima.

Cilj konferencije bio je razmjena iskustava o važnosti cjeloživotnog obrazovanja za ostvarenje strateškog cilja obrazovne politike Republike Hrvatske, a to je obrazovanje koje pruža jednake mogućnosti svim učenicima u “školi za sve“.


„2. DANI EU FONDOVA“

ZAGREB (hotel SHERATON) - 4. i 5. srpnja 2011.

Ministarstvo financija i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije organizirali su informativno-edukativni događaj „2. Dani EU fondova“ u hotelu Sheraton u Zagrebu, 04. i 05. srpnja 2011.

Sudionici predavanja bili su potencijalni korisnici EU fondova, a među njima i zaposlenica naše udruge, Nikolina Posuda, voditeljica projekta „Pomoćnik u nastavi za učenike s tjelesnim invaliditetom“.

Cilj događanja bio je pružiti sveobuhvatnu i stručnu informaciju o mogućnostima korištenja sredstava iz aktualnog IPA predpristupnog programa i podijeliti stručna znanja i iskustvo vezano za pripremu i prijavu projekata s potencijalnim korisnicima EU sredstava.

Tijekom dva dana održano je 12 radionica na kojima su bile predstavljane mogućnosti financiranja projekata sredstvima IPA-e. Osim sudjelovanja na stručnim predavanjima, svi zainteresirani mogli su se informirati o mogućnostima korištenja EU fondova putem info pultova.


USPOSTAVA PODRŠKE U SOC. UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU SOC. UGROŽENIH I MARGINALIZIRANIH SKUPINA

VIROVITICA, 29. I 30. LIPNJA OD 9 DO 16 SATI.

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Odjel za financiranje i ugovaranje projekata EU (CES DFC) za projekt Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina, pod referencom EuropeAid/131454/M/ACT/HR, u sklopu IV. komponente programa IPA - Razvoj ljudskih potencijala, objavio je natječaj za dodjelu sredstava bespovratne pomoći koji će biti otvoren do 3. kolovoza 2011. godine.

Sudionici informativnih radionica bili su lokalni dionici i potencijali prijavitelji projekta. Iz naše udruge na radionicama su prisustvovali Tomislav Novosel, predsjednik udruge i Nikolina Posuda, voditeljica projekta „Pomoćnik u nastavi za učenike s tjelesnim invaliditetom“.

Informativne radionice organizirane su u svrhu osiguravanja dodatnih informacija potencijalnim prijaviteljima projekata uz detaljno predstavljanje natječaja i smjernica za prijavitelje, ciljeva i prioriteta te praktični rad.


II. MEĐUNARODNA NAUČNO–STRUČNA KONFERENCIJA „UNAPRIJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE I MLADIH

TUZLA, 11.-12.06.2011. GODINE

II. MEĐUNARODNA NAUČNO – STRUČNA KONFERENCIJA UNAPRIJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE I MLADIH - TUZLA, 11.-12.06.2011. GODINEII. MEĐUNARODNA NAUČNO – STRUČNA KONFERENCIJA UNAPRIJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE I MLADIH - TUZLA, 11.-12.06.2011. GODINE

Konferencija je održana u organizaciji Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli, Bosna i Hercegovina.

Ciljevi Konferencije su: unaprijeđenje kvalitete života i kreativne afirmacije djece predškolskoga i osnovnoškolskog uzrasta, žaštita sloboda i prava djece, razvijanje programa kojima će se povećati obuhvaćenost djece osnovnoškolskim obrazovanjem, pružanje podrške osobama s posebnim potrebama, informiranje i educiranje šire društvene javonsti o potrebama djece i mladih i o inkluziji djece i mladih s posebnim potrebama putem masmedija, mijenjanje stavova prema osobama s posebnim potrebama, pružanje podrške konstantnom procesu dijaloga između roditelja, nastavnika, vladinih i nevladinih struktura s ciljem unaprijeđivanja inkluzije i ukupnog obrazovnog sustava, poticanje znanstveno – istraživačkog rada u korist osoba s posebnim potrebama i djece i mladih uopće, kao suradnja s institucijama iz područja prosvjete, zdravstva, socijalne i dječje zaštite, fizičke kulture i drugim institucijama koje se bave zaštitom, edukacijom i rehabilitacijom djece i mladih.

Rad Konferencije odvijao se u četiri tematska područja od kojih je u 3. „Unaprijeđenje kvalitete života djece i mladih s posebnim potrebama“ predjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Tomislav Novosel, prof. održao predavanje na temu „Pomoćnik u nastavi za učenike s tjelesnim invaliditetom – Bjelovarski model“.

NA POSAO! ULOGA PRUŽATELJA USLUGA U PROF. REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

- EUROPSKA I HRVATSKA ISKUSTVA -

Pod pokroviteljstvom predsjednice Vlade Republike Hrvatske, Jadranke Kosor, 26. i 27. svibnja 2011. godine održan je sedmi po redu Međunarodni stručni skup na kojem su predavanja održali partneri iz Njemačke, Belgije, Austrije i Nizozemske.

U organizaciji Udruge OSVIT, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, uz financijsku potporu Ministarstva za rad, socijalnu skrb i zaštitu potrošača Republike Austrije održan je krajem svibnja u Zadru dvodnevni Međunarodni stručni skup na kojemu je iz naše udruge prisustvovao predsjednik T. Novosel.

Otvorenju skupa bili su nazočne saborske zastupnice Vesna Škulić i Ljubica Lukačić te Anka Slonjšak, državna pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. U ime Zadarske županije, Skupu je bila nazočna Marina Dujmović-Vuković, pročelnica Ureda župana i Dario Ivankov, županijski pročelnik za gospodarstvo.

Nazočne je pozdravio predsjednik OSVITA, Josip Držaić koji je istaknuo kako treba staviti naglasak na prve riječi Skupa „Na posao“. Istaknuo je kako je cilj otvaranje više zaštitnih radionica za osobe s invaliditetom, a želja da se u Zadru osnuje Akademija za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

NA POSAO! ULOGA PRUŽATELJA USLUGA U PROF. REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

NA POSAO! ULOGA PRUŽATELJA USLUGA U PROF. REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH I ŠTO DUŽI RAD ZAPOSLENIH

Okrugli stol o prvoj godini provedbe trogodišnjega programa

“SOCIJALNO UKLJUČIVANJE DJECE I ODRASLIH OSOBA
S TJELESNIM INVALIDITETOM”

Financiranoga od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (MZSS), održan je se u utorak, 31.05.2011. godine u 11,00 sati, Hotel Central, Bjelovar, V. Lisinskoga 2.

Područja aktivnosti:

 1. Ostanak djece u svojim obiteljima, pohađanje škole u mjestu stanovanja, završetak školovanja i stjecanje primjerenoga zvanja;
 2. Zapošljavanje nezaposlenih i što duži rad zaposlenih;
 3. Samostalno kretanje i neovisno življenje (osobni asistenti, pomoćnici u kući, kombi).

Zapošljavanje nezaposlenih i što duži rad zaposlenih

Sudionici:

 1. Nezaposleni članovi koji bi htjeli raditi, zaposleni koji bi htjeli ostati što duže radno aktivni, polaznici edukacije za polaganje ECDL ispita, članovi upravnih tijela udruge;
 2. Članovi radne grupe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za izradu Akcijskoga plana poticanja intenzivnijega uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada Bjelovarsko bilogorske županije (u okviru predpristupnoga fonda IPA – mjera 4);
 3. Članovi radne grupe za izradu priručnika o zapošljavanju osoba s tjelesnim invaliditetom;
 4. Predstavnici HZZ-a i Fonda za zapošljavanje i rehabilitaciju;
 5. Predstavnici Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore, predstavnici poslodavaca;
 6. Predstavnici Obiteljskoga centra i Centra za socijalnu skrb;
 7. Predstavnici grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Teme:

 1. Izvješće o aktivnostima i rezultatima;
 2. Prezentacija Akcijskoga plana poticanja intenzivnijega uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada Bjelovarsko bilogorske županije (u okviru predpristupnoga fonda IPA – mjera 4);
 3. Promocija priručnika i CD-a za nezaposlene, zaposlene i poslodavce;
 4. Podjela ECDL indeksa i uvjerenje o računalnoj edukaciji - Gimnazija;
 5. Donacija 4 računala i pisača – Bjelovarsko bilogorska županija.

Partneri:

 • Centar za socijalnu skrb Bjelovar;
 • Pučko otvoreno učilište Bjelovar;
 • Bjelovarsko bilogorska županija.

U suradnji: Obiteljski centar, Grad Bjelovar, Hrvatski zavod za zapošljavanje

Računalna oprema koju je donirala Bjelovarsko bilogorska županija članovima udruge

ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH I ŠTO DUŽI RAD ZAPOSLENIH

Podjela priručnika o zapošljavanju i CD-a

ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH I ŠTO DUŽI RAD ZAPOSLENIH

Stručni tim za vrijeme prezentacije

ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH I ŠTO DUŽI RAD ZAPOSLENIH

Nezaposleni i zaposleni članovi udruge i gosti

ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH I ŠTO DUŽI RAD ZAPOSLENIH

Podjela uvjerenja o pohađanju i ECDL indeksa

ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH I ŠTO DUŽI RAD ZAPOSLENIH

EDUKACIJA I POLAGANJE ECDL ISPITA

U okviru odobrenoga programa Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (MZSS),

“SOCIJALNO UKLJUČIVANJE DJECE I ODRASLIH OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM”

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar bila je u mogućnosti organizirati kvalitetnu edukaciju iz informatike s mogućnošću polaganja ECDL ispita, namijenjenu prvenstveno nezaposlenima članovima udruge koji žele naći zaposlenje.

Edukaciju je provodila prof. Mihaela Kelava u kabinetu informatike u Gimnaziji.
Nakon provedene edukacije, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar organizirala je, pripremu za polaganje ECDL ispita. Priprema je izvršena u Učilištu Algebra (Trumbićeva 4/1), 27.05.2011. od 17:00-18:30.
Polaganje ECDL ispita održano je 28.05.2011. u prostorijama Učilišta Algebra te, za kandidate u invalidskim kolicima, u prostorijama Udruge tjelesnih invalida Bjelovar.

EDUKACIJA I POLAGANJE ECDL ISPITA
EDUKACIJA I POLAGANJE ECDL ISPITA

1. RIBOLOVNO NATJECANJE U LOVU RIBE UDICOM NA PLOVAK ZA OSOBE S TJELESNIM INVALIDITETOM

Natjecanje je održano u nedjelju, 22.05.2011. godine od 8,00 do 12,00 sati, na ribnjacima „Pajin Vir“, Narta.

Ekipno prvo mjesto i pehar osvojila je ekipa UHDDR Bjelovar s ulovom od 8.180 gr, drugo mjesto osvojila je ekipa Udruge invalida Zlatar s 4.800 gr i treće Udruga «Bolje sutra» iz Koprivnice s 1.540 gr.  Četvrto mjesto osvojila je ekipa domaćina, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, s ulovom od 560 gr.

Nakon proglašenja pobjednika i podjele priznanja organiziran je prigodni domjenak.

1. RIBOLOVNO NATJECANJE U LOVU RIBE UDICOM NA PLOVAK ZA OSOBE S TJELESNIM INVALIDITETOM
1. RIBOLOVNO NATJECANJE U LOVU RIBE UDICOM NA PLOVAK ZA OSOBE S TJELESNIM INVALIDITETOM
1. RIBOLOVNO NATJECANJE U LOVU RIBE UDICOM NA PLOVAK ZA OSOBE S TJELESNIM INVALIDITETOM
1. RIBOLOVNO NATJECANJE U LOVU RIBE UDICOM NA PLOVAK ZA OSOBE S TJELESNIM INVALIDITETOM
1. RIBOLOVNO NATJECANJE U LOVU RIBE UDICOM NA PLOVAK ZA OSOBE S TJELESNIM INVALIDITETOM
1. RIBOLOVNO NATJECANJE U LOVU RIBE UDICOM NA PLOVAK ZA OSOBE S TJELESNIM INVALIDITETOM
1. RIBOLOVNO NATJECANJE U LOVU RIBE UDICOM NA PLOVAK ZA OSOBE S TJELESNIM INVALIDITETOM


OKRUGLI STOL

O prvoj godini provedbe trogodišnjega programa

“SOCIJALNO UKLJUČIVANJE DJECE I ODRASLIH OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM”

Financiranoga od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (MZSS), održan je u petak, 20.05.2011. godine u 10,00 sati, u Bjelovaru, prostorije Veleučilišta, A. B. Šimića 1.
Programom su se, pored sufinanciranja osnovne djelatnosti, poduprle aktivnosti koje doprinose deinstitucionalizaciji ciljanih skupina članova Udruge:

 1. Djeca i mladi u školskome sustavu: ostanak djece u svojim obiteljima, pohađanje škole u mjestu stanovanja, završetak školovanja i stjecanje primjerenoga zvanja;
 2. Zapošljavanje nezaposlenih i što duži rad zaposlenih;
 3. Osobe s najtežim stupnjem tjelesnoga invaliditeta: samostalno kretanje i neovisno življenje (osobni asistenti, pomoćnici u kući, kombi).

Ovom prilikom posebno su naglašene aktivnosti:

 1. Ostanak djece u svojim obiteljima
 2. Pohađanje škole u mjestu stanovanja
 3. Završetak školovanja i stjecanje primjerenoga zvanja

Sudionici: Učenici, roditelji, pomoćnici u nastavi; Članovi upravnih tijela Udruge tjelesnih invalida Bjelovar; Zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom; Predstavnici grada i županije; Obiteljski centar Bjelovar; Centar za socijalnu skrb Bjelovar; Gosti iz suradničkih udruga;

Teme:

 1. Izvješće o edukaciji članova Mobilnoga stručnog tima;
 2. Održivost i uloga Mobilnoga stručnog tima – Centar podrške;
 3. Prikaz aktivnosti i rezultata Udruge tjelesnih invalida u 2010./2011. šk. g.;
 4. Pripreme i zadaci za 2011./2012. šk. g.

Partneri:
Centar za socijalnu skrb Bjelovar;
Pučko otvoreno učilište Bjelovar;
Bjelovarsko bilogorska županija.

U suradnji: Obiteljski centar, Grad Bjelovar, Hrvatski zavod za zapošljavanje

OKRUGLI STOL O prvoj godini provedbe trogodišnjega programa SOCIJALNO UKLJUČIVANJE DJECE I ODRASLIH OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM
OKRUGLI STOL O prvoj godini provedbe trogodišnjega programa SOCIJALNO UKLJUČIVANJE DJECE I ODRASLIH OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM
OKRUGLI STOL O prvoj godini provedbe trogodišnjega programa SOCIJALNO UKLJUČIVANJE DJECE I ODRASLIH OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM


DOMJENAK ZA ČLANOVE UPRAVNIH TIJELA I RIBOLOVCE

U petak, 13.05.2011. godine, u suradnji sa Športsko ribolovno rekreativnom udrugom «Hrvatski dragovoljac», organiziran je izlet i boravak – domjenak na ribnjaku «Pajin Vir» u Narti. Sudionici domjenka bili su članovi upravnih tijela i ribičkoga kluba udruge te predstavnici ŠRRUHD-a.

U radnom dijelu dogovorena je suradnja na organizaciji ribolovnoga natjecanja suradničkih udruga tjelesnih invalida u nedjelju, 22.05.2011. godine. Članovi Kluba ribolovaca udruge obavili su trening u ribolovu udicom na plovak.

Na kraju, pripremljen je fiš paprikaš – «Ribnjačarstvo Siščani» te roštilj.

DOMJENAK ZA ČLANOVE UPRAVNIH TIJELA I RIBOLOVCE
DOMJENAK ZA ČLANOVE UPRAVNIH TIJELA I RIBOLOVCE
DOMJENAK ZA ČLANOVE UPRAVNIH TIJELA I RIBOLOVCE
DOMJENAK ZA ČLANOVE UPRAVNIH TIJELA I RIBOLOVCE
DOMJENAK ZA ČLANOVE UPRAVNIH TIJELA I RIBOLOVCE


TISKOVNA KONFERENCIJA

Tiskovna konferencija o prvoj godini provedbe trogodišnjega programa

“SOCIJALNO UKLJUČIVANJE DJECE I ODRASLIH OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM”

Financiranoga od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (MZSS), održana je u petak, 29.04.2011. godine u 10,00 sati, u Bjelovaru, prostorije Veleučilišta, A. B. Šimića 1.

Programom su se, pored sufinanciranja osnovne djelatnosti, poduprle aktivnosti koje doprinose deinstitucionalizaciji ciljanih skupina članova Udruge:

 1. Djeca i mladi u školskome sustavu: ostanak djece u svojim obiteljima, pohađanje škole u mjestu stanovanja, završetak školovanja i stjecanje primjerenoga zvanja;
 2. Zapošljavanje nezaposlenih i što duži rad zaposlenih;
 3. Osobe s najtežim stupnjem tjelesnoga invaliditeta: samostalno kretanje i neovisno življenje (osobni asistenti, pomoćnici u kući, kombi).

Ovom prilikom posebno je naglašena aktivnost:

Samostalno kretanje i neovisno življenje
(pomoćnici u kući, kombi, osobni asistenti)

A. Pomoćnici u kući
U Suradnji HZZ-a, grada Bjelovara i ostalih JLS te Udruge, 43 člana koristili su ili koriste usluge pomoćnika u kući.

B. Nabavka kombi vozila za prijevoz osoba u kolicima
Aktivnostima Udruge (Donatorska večer, pisanje projekta prema Cooperating Netherlands Fundations for Central and Eastern Europe) te suradnjom i donacijama grada Bjelovara i ostalih JLS, Bjelovarsko bilogorske županije, gospodarskoga i financijskog sektora i pojedinaca, osiguran je veći dio sredstava za nabavku kombi vozila. Vozilo bi trebalo biti u funkciji do jeseni 2011. godine!

C. Osobni asistenti
Naša je udruga 14.04.2011. godine, sklopila s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (MOBMS) ugovor o nastavku provedbe projekta za 9 (devet) naših članova:

“OSIGURAVANJE OSOBNOGA ASISTENTA ZA OSOBE S NAJTEŽOM VRSTOM I STUPNJEM INVALIDITETA”

Tiskovna konferencija o prvoj godini provedbe trogodišnjega programa

U petak, 29.04.2011. na predmetnoj tiskovnoj konferenciji svečano su potpisani:
- Aneksi Ugovora o suradnji s korisnicima osobnoga asistenta,
- Ugovori o radu s osobnim asistentima.

Pored članova Udruge, korisnika i asistenata, potpisivanju su nazočili predstavnici Bjelovarsko-bilogorske županije i Centra za socijalnu skrb.

Tiskovna konferencija o prvoj godini provedbe trogodišnjega programa

Tiskovna konferencija o prvoj godini provedbe trogodišnjega programa

Na kraju je organiziran prigodni domjenak.

USKRŠNJI IZLET „ŠKOLA U PRIRODI – PODGARIĆ“

U okviru programa MZSS-a «Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom», organizirali smo 28.04.2011., za djecu s tjelesnim invaliditetom, jednodnevni izlet u Podgarić. Pratili su ih njihovi pomoćnici u nastavi i roditelji.

USKRŠNJI IZLET „ŠKOLA U PRIRODI – PODGARIĆ“
Na putovanje prema Podgariću krenuli smo iz smjera Bjelovara kombi vozilom, koje nam je na korištenje ustupio grad Bjelovar.

USKRŠNJI IZLET „ŠKOLA U PRIRODI – PODGARIĆ“
Po dolasku u hotel “Vila Garić“ ljubazno nas je dočekao gosp. Vuković Darko, voditelj restorana, koji nas je upoznao sa poviješću Podgarića i okolnih srednjovjekovnih utvrda, među kojima se posebno ističe Garić grad, uz kojega su vezane brojne legende te veliki „Spomenik revolucije“ posvećen žrtvama II. Svjetskog rata, kojega smo najprije posjetili.

USKRŠNJI IZLET „ŠKOLA U PRIRODI – PODGARIĆ“
Djeca su bila oduševljena panoramskim pogledom na okolicu koji se pruža s podnožja spomenika.

USKRŠNJI IZLET „ŠKOLA U PRIRODI – PODGARIĆ“
Nakon toga krenuli smo put Garić grada, kojemu nas je vodila uska, zavojita i strma cestica, a pogled nam plijenila gusta, na nekim dijelovima i neprohodna šuma. Odmah po dolasku, pogled nam je privukao drveni most, kojim smo došli do gradskih vrata te ušli u grad.

USKRŠNJI IZLET „ŠKOLA U PRIRODI – PODGARIĆ“
Završivši razgledavanje, vratili smo se do vozila i spustili do glavne ceste i već za nekoliko minuta sjedili u hotelu „Vila Garić“ i uživali u ukusnom ručku i desertu te druženju.

USKRŠNJI IZLET „ŠKOLA U PRIRODI – PODGARIĆ“
Naše današnje putovanje ovjekovječili smo prekrasnim fotografijama iz tog bajkovitog dijela Moslavine te se vraćamo kući puni lijepih dojmova.

USKRŠNJI IZLET „ŠKOLA U PRIRODI – PODGARIĆ“

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Redovna godišnja skupština Udruge tjelesnih invalida Bjelovar održana je u prostorijama Veleučilišta, A. B. Šimića 1, u ponedjeljak, 21.03.2011. godine s početkom u 16,30 sati.
Na skupštini je sudjelovalo 86 osoba; od toga 74 člana udruge s pravom glasa. 

Rad skupštine odvijao se prema slijedećemu dnevnom rredu:

1. Otvaranje Skupštine:
     a) Izbor radnoga predsjedništva i predsjedavajućeg;
     b) Izbor verifikacijske komisije;
     c) Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
2. Izvješće verifikacijske komisije;
3. Usvajanje poslovnika;
4. Izvješće o radu u 2010. godini;
5. Izvješće Nadzornoga odbora;
6. Prijedlog Programa rada za 2011. godinu;
7. Prijedlog financijskoga plana za 2011. godinu;
8. Izbor člana Nadzornoga odbora;
9. Razno.

Nakon otvaranja skupštine, izvješća verifikacijske komisije te usvajanja poslovnika, podneseno je izvješće o radu i izvješće Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju udruge u 2010. godini. Većinom glasova podnesena izvješća su prihvaćena.
Predloženi program rada i financijski plan za 2011. godinu većinom glasova su usvojeni.
Umjesto Brankice Janči, koja je zbog zauzetosti dala ostavku na funkciju članice Nadzornoga odbora, većinom glasova za novu članicu izabrana je Mirela Štefinec – Plavac.
Skupština je završila s radom u 18,30 sati nakon čega je organiziran prigodni domjenak.

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

PROGLAŠENJE NAJUSPJEŠNIJIH SPORTAŠA S INVALIDITETOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU

PROGLAŠENJE NAJUSPJEŠNIJIH SPORTAŠA S INVALIDITETOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU

Na poziv HPO-a, predstavnici Udruge tjelesnih invalida Bjelovar nazočili su 17.02.2011. godine u Kongresnoj dvorani Zagrebačkoga velesajma na proglašenju plivača Mihovila Španje i plivačice Sanje Milojević, najboljim hrvatskim sportašima s tjelesnim invaliditetom.

PROGLAŠENJE NAJUSPJEŠNIJIH SPORTAŠA S INVALIDITETOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU

Španja je prošle godine osvojio četiri medalje, te isplivao svjetski i europski rekord na Svjetskom prvenstvu u Eindhovenu. Osvojio je zlato na 100 prsno i 400 slobodno uz svjetski rekord, dok je srebrne medalje osvojio na 200 mješovito uz europski rekord, te na 100 leđno.

PROGLAŠENJE NAJUSPJEŠNIJIH SPORTAŠA S INVALIDITETOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU

Sanja Milojević, članica plivačkog kluba Natator iz Zagreba, na istom prvenstvu je bila treća na pet kilometara, te peta na 400 metara slobodno.

PROGLAŠENJE NAJUSPJEŠNIJIH SPORTAŠA S INVALIDITETOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU

Predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ratko Kovačić je istaknuo kako su hrvatski sportaši s invaliditetom prošle godine nastupili na 55 međunarodnih natjecanja, na kojima su osvojili ukupno 181 medalju, od čega 72 zlata, 56 srebra i 53 bronce.

PROGLAŠENJE NAJUSPJEŠNIJIH SPORTAŠA S INVALIDITETOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU

Stranica 23 od 26 //« First  <  21 22 23 24 25 >  Last »