Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Događaji

14. MEĐUNARODNI STRUČNI SKUP „Zapošljavanje za sve – Employment for all“

OSVIT - Udruga ustanova, drugih pravnih osoba i građana koji provode profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba Hrvatske i Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, kao dugogodišnji partneri, organizirali su 25. i 26. listopada 2018. godine u Zadru, godišnji međunarodni stručni skup iz područja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Zapošljavanje za sve

Cilj stručnog skupa bio je cjelovito sagledavanje izazova u području profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom na europskom tržištu rada, kao i status osoba s invaliditetom na tržištu rada u Republici Hrvatskoj nakon što se započelo s implementacijom novog modela profesionalne rehabilitacije.

Zapošljavanje za sve

Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti je temeljni preduvjet za omogućavanje dobrobiti za sve dijelove društva, svodeći pritom ekonomske razlike i društvenu polarizaciju na najmanju moguću mjeru, uz postizanje gospodarskog rasta, te otvaranje novih radnih mjesta. Otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje, je jedan od teže ostvarivih, ali jedan od najznačajnijih preduvjeta za pokretanje gospodarskog razvitka. Osobama s invaliditetom, kao jednoj od najranjivijih i teže zapošljivih skupina, koja je time i izloženija opasnosti ulaska u siromaštvo, zapošljavanje je posebno važno kao način socijalnog uključivanja u društvo, ali i samoostvarenja. Iako je u Hrvatskoj posljednjih godina učinjen veliki iskorak kada su u pitanju osobe s invaliditetom i njihova prava i mogućnosti, dalek je put pred nama.

U ime Udruge tjelesnih invalida Bjelovar na skupu je sudjelovao predsjednik prof. Tomislav Novosel s pratnjom.Stranica 1 od 1 //