Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

Izložbeno-prodajna prezentacija radova sa radionica ručnog rada

Izložbeno-prodajna prezentacija radova sa radionica ručnog rada

Bjelovar, 06.04.2009.

U okviru odobrenoga programa Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi “Znanjem protiv prepreka” 08.04. i 09.04.2009. u Bjelovaru na Gradskoj tržnici održana je prigodna

Izložbeno-prodajna prezentacija radova sa radionica ručnog rada

U 10,00 održana je tiskovna konferencija.

Sudionici:
-Sudionici aktivnosti - autori radova
- Voditelji radionica
- Predstavnici grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije
- Članovi IO Udruge tjelesnih invalida Bjelovar

Partner:
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar

Izložbeno-prodajna prezentacija radova sa radionica ručnog rada


Izložbeno-prodajna prezentacija radova sa radionica ručnog rada


Stranica 1 od 1 //