Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

50. OBAVIJEST

50. OBAVIJEST

Bjelovar, 20.04.2009.

ČLANOVIMA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR

Ovim putem pozivamo Vas na

SUSRET TJELESNIH INVALIDA HRVATSKE

Koji će se održati u petak, 08.05.2009. godine u Bjelovaru, u restoranu “Šljukingon”, Đurđevačka cesta 167, s početkom u 9,00 sati. 

Raspored:
1. Prijava gostiju i sudionika 9,00 do 9,30
2. Pozdravna riječ domaćina i suorganizatora
3. Kulturno umjetnički program
4. Doručak
5. Sportska natjecanja:
    a) Viseća kuglana
    b) Pikado
    c) Krugovi
    d) Bela
6. Proglašenje pobjednika i podjela priznanja
7. Ručak
8. Zabava do kasno po podne

U okviru susreta obilježit će se početak rada na
BJELOVARSKOJ STRATEGIJI
izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2009. do 2012. godine.

Sudionici: predstavnici udruga tjelesnih invalida Hrvatske, sredstva javnoga priopćavanja, predstavnici lokalne samouprave.

Ako želite sudjelovati na susretu, molimo vas da se prijavite najkasnije do 30.04.2009. godine do 12,00 sati.


Stranica 1 od 1 //