Udruga tjelesnih invalida Bjelovar (BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES)
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727
EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
 

47. OBAVIJEST

47. OBAVIJEST

Bjelovar, 19.03.2009.

Obavještavaju se članovi da Udruga tjelesnih invalida Bjelovar i grad Bjelovar organiziraju

ljetovanje u Novom Vinodolskom

Vrijeme: 17.08. do 27.08.2009. (10 dana)

Cijena aranžmana: 1.000,00 kuna … (u 3 rate)
- Puni pansion
- Prijevoz i boravišna taksa

Prva rata se prima do 30.05.2009. godine.
Druga rata se prima do 30.06.2009. godine.
Treća rata se prima do 30.07.2009. godine.

Prva rata 300,00 kuna
Druga rata 400,00 kuna
Treća rata 300,00 kuna

Uplata se vrši u prostorijama Udruge svaki radni dan.


Stranica 1 od 1 //